Nättidningen Payback / Payback Sverige

Till polisens övriga, hemliga samarbetspartners: Bekänn, berätta och gör avbön!

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 23:56 CEST

Polisens officiella samverkanspartners

I Polisens senaste rapport och redovisning av resultatet av den myndighetsgemensamma särskilda satsningen mot organiserad brottslighet redovisades följande myndigheter såsom ingående i den myndighetsgemensamma satsningen:

Polisen Kustbevakningen
Ekobrottsmyndigheten Skatteverket
Försäkringskassan Säkerhetspolisen
Kriminalvården Tullverket
Kronofogden Åklagarmyndigheten

Länk till rapporten:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/GOB_Rapport_2012_web.pdf

Om polisens inofficiella samverkanspartners

Den dokumentation vi besitter angående den under gårdagen redovisade samverkan mellan media och polisen upptar även andra samarbetspartners som inte är de ovan officiella och redovisade samverkansmyndigheterna.

Över 20 olika aktörer samverkar med polisen enligt vår dokumentation. Ett antal av dessa är ingen överraskning och heller ingen direkt nyhet. Men, det finns ett antal ytterligare aktörer som bedriver icke-offentlig verksamhet som är förvånande för att inte säga direkt sensationella partners och som samtidigt förklarar en hel del av olika åtgärder och insatser mot bikers och bikerklubbar över åren samt hur polisen arbetar olaga och på bred front med att initiera insatser utan erforderligt lagstöd.

Vi uppmanar även härvidlag alla de polisens samarbetspartners som hemligt och högst inofficiellt samarbetar och samverkar med polisen att träda fram i ljuset och berätta om samarbetet och att stå upp för rättssäkerheten och demokratins värderingar. Vi ger er härvidlag en chans som inte återkommer att göra avbön.

Ni får fullt källskydd under Paybacks grundlagsskyddade verksamhet!

Även härvidlag redovisar vi också till att Nättidningen Payback äger utgivningsbevis, 2009-067, och att vår verksamhet därmed är grundlagsskyddad vilket innebär att vi under straffansvar är skyldiga att skydda våra källor.

Länk till artikeln om Kriminaljournalistikens symbios med polisen:
http://www.payback.name/?p=11032

Länk till artikel om medias samverkan med polisen: http://www.payback.name/?p=11037

Länk till artikel om Payback Sveriges Sopsatsning: http://www.payback.name/?p=10290

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name