Junilistan

Till riksdagen med folkets hjälp

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 13:23 CET

Junilistan lanserar ett nytt grepp för att samla in pengar – valobligationer. Pengar som ska användas till Junilistans valkampanj.

Junilistan börjar i dag sälja en valobligation om 10 000 kronor, som bara betalas tillbaka om Junilistan kommer in i riksdagen. Den andra valobligationen kostar 500 kronor och betalas inte tillbaka oavsett valutgång. Totalt hoppas Junilistan få in 5 miljoner kronor på valobligationerna. Pengarna ska användas till valkampanjen och är ett väsentligt mindre belopp än övriga partiers kampanjkassor.

- Förutom folkets röster behöver vi även folkets ekonomiska stöd för att kunna föra fram vårt budskap och ta oss till riksdagen, säger Junilistans ordförande Nils Lundgren.

Som alla andra politiska partier behöver Junilistan ekonomiska resurser för att kunna föra fram sitt program inför riksdagsvalet. Riksdagspartierna får ett partistöd som bland annat används till valkampanjer. Junilistan anser att det finns ett stort värde i att enskilda människor känner så starkt för Junilistans frågor att de är beredda att skänka pengar till valkampanjen.

Inför EU-parlamentsvalet 2004 bekostades Junilistans kampanj helt med privata, redan skattade medel. Enbart tryck och distribution av valsedlar är mycket kostsamt. För riksdagspartierna bekostas detta av staten.

- Det finns mängder av ekonomiska och praktiska hinder för nya partier. Ändå fick Junilistan 14,5 procent av rösterna i EU-parlamentsvalet. Vi litar på privata och frivilliga krafter inför riksdagsvalet och vi vet att det finns ett starkt engagemang för att hjälpa till i vårt gräsrotsparti, säger Nils Lundgren.

För ytterligare information:
Nils Lundgren 070-633 46 34
Anna Hammarskiöld 0707-929 111