Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Till Riksdagen: Rösta NEJ till skollagsförslaget!

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2010 02:16 CEST

I ett omfattande mail och brev till Riksdagens medlemmar, vädjar Rohus en sista gång: Rösta NEJ till lagförslaget till ny skollag: "Du bör noga avväga hur du lägger din röst gällande skollagförslaget den 21-22 juni, särskilt gällande kapitel 24, paragraf 23 - Konsekvenserna på sikt kan bli grava", skriver Rohus i brevet.

Skollagsförslaget som kommer upp till omröstning i Riksdagen den 21-22 juni har kritiserats från en mängd håll. Den hårdaste kritiken har kommit från svenska hemundervisande föräldrar som i förslaget fått se sin framgångsrika undervisningsform i praktiken förbjudas - i strid med mänskliga rättigheter.

Men inte bara hemundervisare drabbas av den nya skollagen. Även vanliga föräldrar till skolbarn kommer att få se sina möjligheter till ledighet för t.ex. utlandsresa kraftigt beskurna.

Denna kritik har under det senaste året framförts i Rohus remissvar samt regelbundet i media och i kommunikation till utbildningsdepartementet, där det dock bemötts av döva öron. Dessutom har många, både privatpersoner och internationella organisationer, skickat sin allvarliga kritik till både riksdagen och utbildningsdepartementet om detta.

Utifrån flera pedagogiska och psykologiska utgångspunkter kommer dessutom en skarp kritik som menar att många av åtgärderna i lagförslaget - med mer kontroll och hårdare disciplinära åtgärder - skapar fler problem än de löser i skolan.

Med andra ord: Detta är en angelägenhet, inte bara för de som framgångsrikt hemundervisar sina barn, utan för alla föräldrar till alla barn i grundskoleålder.

En längre artikel om detta finns på Newsmill.
Välkommen också att läsa det mesta som går att läsa om hemundervisning, på Rohus sajt. Där finns också en namninsamling som redan samlat oanat antal namnunderskrifter - både i Sverige och utomlands ifrån - som alla vill stödja Rohus målsättning att bevara hemundervisning som ett lagligt alternativ till skola.