Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Till Riksdagsledamöterna - Rösta nej till skollagsförslaget! - 4

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2010 00:56 CEST

Till Riksdagsledamöterna

Hej igen,

Nu ska jag berätta om konsekvenserna av den tyska lagen om hemundervisning från 1938 - en lag som verkar ha varit förlaga till den föreslagna svenska lagen om hemundervisning i skollagsförslagets kapitel 24 paragraf 23, den proposition som föreläggs riksdagen i nästa vecka.

I Tyskland är hemundervisning förbjudet och "illegal" hemundervisning kan leda till höga viten och fängelsestraff. Precis så kommer det att bli i Sverige för nästan alla dagens svenska hemundervisare om skollagsförslaget går igenom. I Tyskland kan hemundervisning även leda till sociala tvångsomhändertaganden - så har redan idag skett i ett fåtal fall i Sverige.

Detta får internationella komplikationer, utöver att FN:s Special Rapporteur kommer att kritisera Sverige. Den hemundervisande tyska familjen Romeike fick i våras politisk asyl i USA efter en längre tid av vitesförelägganden från de tyska myndigheterna. Det var en stor nyhet i internationell press, se t.ex.

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1968099,00.html

Domaren motiverade sitt beslut med orden: "De rättigheter som kränkts här är grundläggande mänskliga rättigheter som ingen stat har rätt att kränka".

Se: http://www.hslda.org/hs/international/Germany/201001260.asp

Detta är naturligtvis högst generande för Tyskland. Det blir det också för Sverige när den första svenska familjen någon gång under 2012 reser till USA och söker politisk asyl där. Så kommer med all säkerhet att ske om Alliansregeringen får igenom sitt skollagsförslag och tillämpar den rättsskipning mot hemundervisning som föreslås i förslaget.

Vill du som svensk riksdagsledamot rösta igenom en lag som med största sannolikhet leder till en svensk ansökan om politisk asyl i USA - och vad värre är - dessutom kan få sin ansökan beviljad?

(De som inte vill åka till USA behöver inte åka längre än till våra nordiska grannländer för att få hemundervisa - svenska hemundervisare kommer alltså att gå i politisk exil i Finland, Norge och Danmark.)

Skollagsförslaget förbjuder hemundervisning för praktiskt taget alla dagens svenska hemundervisare. Detta är i strid med mänskliga rättigheter, i strid med evidensbaserad vetenskap och beprövad erfarenhet, samt med stor risk för att en svensk familj söker politisk asyl i USA någon gång under 2012-2013 - med domslut kanske strax innan riksdagsvalet 2014.

Rösta nej till skollagsförslaget i nästa vecka!

 

Med vänliga hälsningar

 

Jonas Himmelstrand

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jonas Himmelstrand

Ordförande i Riksorganisation för Hemundervisning i Sverige, Rohus

www.rohus.nujonas@rohus.se

Telefon: 070-5475193

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Välkommen till tankesmedjan Mirejas frukostmöte den 18/6 där den internationellt erkände psykologen Gordon Neufeld förklarar den pedagogiska bakgrunden till hemundervisningens utmärkta resultat (och få samtidigt nya insikter om skolan) - se http://www.mireja.se/evenemang.html .