Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Till Riksdagsledamöterna - Rösta nej till skollagsförslaget!

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2010 01:01 CEST

Till Riksdagsledamöterna

Hej,

Nästa vecka röstar du om det nya skollagsförslaget. Röstar du ja till förslaget i oförändrat skick så röstar du mot en mänsklig rättighet, vilket kommer att leda till en reprimand från FN:s Special Rapporteur on the rights of education, Dr. Vernor Muñoz.

Tyskland har sedan 1938 en skollag som, likt Alliansregeringens skollagsförslag, i praktiken förbjuder hemundervisning, eller "utbildning på annat sätt" som det kallas i skollagsförslagets kapitel 24, paragraf 23.

Dr. Vernor Muñoz hade följande att säga om den tyska skollagen i februari 2006 (våra kursiveringar):

---------------------------------

United Nations General Assembly

IMPLEMENTATION OF GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 60/251

OF 15 MARCH 2006 ENTITLED "HUMAN RIGHTS COUNCIL"

Report of the Special Rapporteur on the right to education, Vernor Muñoz

Addendum MISSION TO GERMANY (13-21 February 2006)

A/HRC/4/29/Add. 3, page 16

62. According to reports received, it is possible that, in some Länder, education is understood exclusively to mean school attendance. Even though the Special Rapporteur is a strong advocate of public, free and compulsory education, it should be noted that education may not be reduced to mere school attendance and that educational processes should be strengthened to ensure that they always and primarily serve the best interests of the child. Distance learning methods and home schooling represent valid options which could be developed in certain circumstances, bearing in mind that parents have the right to choose the appropriate type of education for their children, as stipulated in article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The promotion and development of a system of public, government-funded education should not entail the suppression of forms of education that do not require attendance at a school. In this context, the Special Rapporteur received complaints about threats to withdraw the parental rights of parents who chose home-schooling methods for their children."

/ - - - /

93. It is also recommended:

/ - - - /

(g) That the necessary measures should be adopted to ensure that the home schooling system is properly supervised by the State, thereby upholding the right of parents to employ this form of education when necessary and appropriate, bearing in mind the best interests of the child.

---------------------------------

Skollagsförslaget innebär ett de facto förbud mot hemundervisning enligt juridisk expertis. Ja, ett de facto förbud finns redan idag i flera kommuner.

Röstar du för skollagsförslaget i nästa vecka utan reservation mot kapitel 24, paragraf 23, då röstar du för avskaffandet av en mänsklig rättighet i Sverige.

Rösta nej till skollagsförslaget i nästa vecka!

 

Med vänliga hälsningar

Rohus - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - www.rohus.nu