Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Till Riksdagsledamöterna - Rösta nej till skollagsförslaget! - 5

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2010 00:23 CEST

Till Riksdagsledamöterna

Hej igen,

Igår kom fem riksdagsledamöter och en kommunalpolitiker till Haros familjepolitiska seminarium på Skansen på temat: "Var har alla kunskapstörstande barn tagit vägen". De var inbjudna till en debatt och huvudtalare var den internationellt erkände kanadensiske utvecklingspsykologen Dr. Gordon Neufeld. Min roll i detta sammanhang var projektledarens.

Dr. Neufeld har skrivit boken "Våga ta plats i ditt barns liv" som hittills översatts till åtta språk, med en norsk översättning på väg. Han är Kanadas främste expert på barn-föräldra relationer med grund i såväl klassisk utvecklingspsykologi som modern neurobiologi.

"Såväl i Sverige som i Kanada har vi världens bästa skolor, med de bäst utbildade lärarna, de mest genomarbetade kursplanerna och den bästa teknologin. Vi har aldrig i historien varit så pedagogiskt kompetenta som vi är idag", säger Dr. Neufeld och fortsätter: "Ändå så får vi allt sämre resultat hos våra elever. Varför?"

För att nysta upp problemet börjar Dr. Neufeld i en annan ända och frågar sig hur vi skapar de goda elever som kommer till skolan med en stor hunger att lära sig. Jag kan inte här gå in på det utvecklingspsykologiska resonemanget, men slutsatsen blev:

Skolan är platsen där vi ger eleven kunskaper. Hemmet är platsen där vi skapar den läraktige eleven. Problemet är att dagens hemmiljöer alltmer sällan skapar de goda elever som skolan är beroende av att fungera. Vad är det då som skapar de goda eleverna?

Jo, att eleven har en djup tillfredställande anknytning till en omtänksam vuxen. Detta ger mognad som i sin tur skapar en läraktig elev. Att vara en välutbildad lärare hjälper inte, säger Dr. Neufeld, de flesta elever idag kräver något helt annat: en nära relation, vilket av olika skäl är betydligt vanligare i ett hem än i en skola. Jag har tvingats utelämna det utvecklingspsykologiska resonemanget för att hålla texten kort.

Vid det här laget var svaret på frågan och hemundervisning nästan given: Hemundervisning fungerar därför att trygga hemmiljöer skapar så utomordentligt kunskapstörstiga barn att föräldrarnas pedagogik räcker gott och väl. Kombinationen av barn med bristande kunskapstörst/skolmiljö och välutbildade lärare är sällan ens lika effektiv. Den direkt frågan kom senare på eftermiddagen och Dr. Neufeld bekräftade att de föräldrar som väljer hemundervisning är som regel utmärkt kvalificerade för den uppgiften.

Men den sociala träningen då? Dr. Neufeld förklarar att social kompens inte skapas i sociala miljöer. Tvärtom. Social kompetens handlar om en mognadsprocess i hjärnan som är svår att åstadkomma i skolan. Hemmet, däremot, är i de flesta fall den ideala miljön för denna mognadsprocess. Men behöver inte barn träffa andra barn? Ja, kanske 1-2 timmar i veckan menar Dr. Neufeld och säger samtidigt att det är en felställd fråga. Vi borde istället fråga oss: "Hur många timmar i veckan av social interaktion tål ett barn utan att äventyra mognadsprocessen?"

Hemundervisare världen över behöver inte lyssna till Dr. Neufeld därför att de redan ser hos sina egna barn exakt dessa mekanismer och dessa resultat.

Prata gärna med de riksdagskolleger som var närvarande: Ann Arleklo (s), Emma Henriksson (kd), Solveig Zander (c), Solveig Hellquist (fp), Mats Gerdau (m). Även Karin Rågsjö (v) från Stockholms Stad medverkade.

Detta ger ytterligare ett argument för att tillåta hemundervisning, och dessutom skäl till att på sikt helt ompröva av skol- och familjepolitiken i syfte att skapa de kunskapstörstiga elever som våra skolor idag saknar i alltför stor utsträckning.

Många av er har skrivit till mig. Det tackar jag varmt för. En del av er säger att det är försent att stoppa skollagsförslaget. Jag kan respektera andras uppfattningar. Men det är inte min uppgift att tro på detta. Min uppgift som representant för alla Sveriges hemundervisare, samt den mycket större gruppen som stödjer vår sak, är att säga:

Rösta nej till skollagsförslaget i nästa vecka!

Med vänliga hälsningar

Jonas Himmelstrand
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jonas Himmelstrand
Ordförande i Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige, Rohus
www.rohus.nu • jonas@rohus.nu
Telefon: 070-5475193
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Du som läser detta i Stockholm tidigt på fredag morgon har fortfarande chansen att komma till tankesmedjan Mirejas frukostmöte kl 7.45 och lyssna på Dr. Gordon Neufeld tala specifikt om hemundervisning. Du är välkommen utan anmälan - jag har beställt några extra smörgåsar - se http://www.mireja.se/evenemang.html.