Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Insynsutredningen

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 16:30 CEST

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till Insynsutredningen.

Utredningen har fått i uppdrag att överväga om möjligheten att ta del av bilder på döda eller allvarligt skadade personer som ingår i en brottsutredning bör begränsas för att bilderna ska kunna skyddas från omfattande spridning. Uppdraget är bl.a. föranlett av att bilderna på de döda barnen i det s.k. Arbogamålet spreds på Internet.

Utgångspunkten för uppdraget är att medborgarna ska ha möjlighet att utöva kontroll över domstolarnas verksamhet samtidigt som de utsatta personernas och deras anhörigas integritet värnas före, under och efter huvudförhandlingen i målet.

Insynsutredningen ska redovisa det nu aktuella uppdraget senast den 31 augusti 2009.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22