Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om ny organisationsstruktur för stödet till Försvarsmakten

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 13:55 CEST

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen om ny organisationsstruktur för stödet till Försvarsmakten. Utredaren ska, utöver de redan givna direktiven, lämna förslag på lokalisering av CSEC (Sveriges cerifieringsorgan för IT-säkerhet).

Utredaren ska i sitt arbete beakta de förslag som Informationsutredningen (dir 2009:110) lämnade avseende lokaliseringen av CSEC. Utredaren ska även ta hänsyn till den nya organisationsstruktur som blir resultatet av utredningens huvuduppdrag. Inriktningen är att minska antalet aktörer på informationssäkerhetsområdet.

Utredningen ska även lämna förslag på  hos vilken myndighet signatärskapet för internationella organet CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement) ska ligga.

Regeringen tillsatte tidigare i år Jan Segerberg som utredare för att föreslå hur effektivisering och rationalisering av stödverksamheten i och kring Försvarsmakten kan bidra till att finansiera omställningen till ett mer användbart och tillgängligt insatsförsvar.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2011.Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74