Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet (Fö 2009:04)

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 14:22 CET


Tilläggsdirektiv till utredningen Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet (Fö 2009:04)

Regeringen har idag beslutat att förlänga utredningstiden till utredningen Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet (Fö 2009:04)

Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 1 april 2010. Uppdraget att utreda formerna för och konsekvenserna av att flytta Sitic från Post-och telestyrelsen ska dock delredovisas senast 1 februari 2010.

Bakgrund
Den särskilde utredaren Jan Hyllander tillsattes av regeringen den 19 november 2009 som fick i uppdrag att bland annat utreda formerna för och konsekvenserna av att flytta ansvaret för dels Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic) från Post- och telestyrelsen, dels Sveriges certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC) från Försvarets materielverk.


Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30