TDC Internordia AB

Tilläggsprospekt avseende erbjudande från TDC A/S

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 17:10 CEST

Tilläggsprospekt avseende erbjudande från TDC A/S till innehavarna av aktier och konvertibla skuldebrev utgivna av Song Networks Holding AB

TDC A/S ("TDC") offentliggjorde tidigare idag att TDC höjer sitt erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldebrev utgivna av Song Networks Holding AB ("Song Networks"). TDC offentliggör härmed att ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") avseende Erbjudandet har registrerats av Finansinspektionen idag (den 27 oktober 2004). Informationen i Tilläggsprospektet motsvarar i allt väsentligt innehållet i pressmeddelandet avseende höjningen av Erbjudandet som offentliggjordes tidigare idag.

Tilläggsprospektet kommer att distribueras till de innehavare av aktier och konvertibla skuldebrev i Song Networks vars innehav var direktregistrerade vid VPC den 27 oktober 2004.

Innehavare av aktier och konvertibla skuldebrev i Song Networks vars innehav är direktregistrerat vid VPC accepterar Erbjudandet genom att använda den förtryckta anmälningssedeln som tidigare tillhandahållits av TDC. Innehavare av aktier och konvertibla skuldebrev i Song Networks vars innehav är förvaltarregistrerat i VPC-systemet (till exempel hos bank) accepterar Erbjudandet genom att följa instruktioner från förvaltaren.

Tilläggsprospektet kommer att offentliggöras och hållas tillgängligt kostnadsfritt hos:

- Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm;

- Mangold Fondkommission AB, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm;
och

- TDC A/S, Nørregade 21, Köpenhamn, Danmark.

Tilläggsprospektet, samt det ursprungliga prospektet och anmälningssedlar, kan även beställas kostnadsfritt per telefon 08-561 618 45.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutas klockan 15:00 den 29 oktober 2004.

För ytterligare information, vänligen kontakta TDC Investor Relations på tel. +45 3343 7680.


TDC A/S
Nørregade 21
0900 København C
www.tdc.dk