Mental Ergonomi, Anneli Godman

Tillbaka efter semestern? Hushåll med arbetsminnet och orka mer!

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2012 11:23 CEST

Hjärnans arbetsminne är ungt och behöver vår hjälp. Det sitter i främre pannloberna och har inte så mycket rutin och resurser som många äldre delar i hjärnan. När arbetsminnet blir översvämmat tar gamla rutinerade delarna i hjärnan gärna över och det är lätt att hamna i vanemönster och stress. Resurserna för nytänkande, planering, analys och beslut minskar drastiskt när hjärnan blir splittrad.
   Om du haft en avkopplande semester och vill göra en sund nystart med bästa möjliga uppstart för hjärnan kan du börja med att vårda ditt arbetsminne. Det är kopplat till prefrontal cortex (PFC) och är känsligt. Arbetsminnet är fantastiskt för kognitivt krävande uppgifter som kreativitet, analys, beslutsfattande och planering. Samtidigt tar dessa uppgifter mycket resurser i anspråk och många forskare menar att vi har resurser för ca 2-3 timmar om dagen för detta arbete. Resten av dagen bör vi ägna åt återkommande arbetsuppgifter och rutinuppgifter.
   Det är framför allt när vi ska tänka nytt, ha överblick och fatta kloka beslut som hjärnan behöver lite extra omsorg. Att avsätta ostörd tid till detta ger mångfalt igen. Att stänga av mobilen/mejlboxen och fokusera helt på EN arbetsuppgift i taget är mycket värdefullt. Hjärnan kommer att tacka dig genom att du får lättare att planera, upptäcka nya grepp och se helheten bättre. Kanske får du tillgång till helt nya tankar och tekniker du vill presentera för en viktig kund i en offert. Det blir också lättare att se verkligheten sådan som den är istället för så som vi önskar att den vore. Utifrån det perspektivet kan vi lättare ta oss dit vi vill.
   Lägg gärna denna "fokustid" när hjärnan är som piggast, för de flesta är det på morgonen efter en god nattsömn och ordentlig frukost. Våga stänga av omvärlden och gå in det du ska utföra helt och fullt. Det finns stora möjligheter för FLOW och fantastiska resultat. Våga också avsluta i tid, dvs INNAN hjärnan blir alltför trött. DU märker det om du är uppmärksam och lägger märke till att tankarna börjar vandra och osäkerheten kommer krypande. I det skedet kan arbetsminnets resurser vara på upphällningen och de gamla rutinerade delarna av hjärnan på väg att ta över. Då är det lätt att en rädsla för att inte "göra rätt" eller räcka till kommer smygande. Amygdala reagerar direkt på rädslan och stresshormoner börjar sprida sig i kroppen - och hjärnan.
   När du avslutar din fokustid är det bra att ta en liten paus, mentalt avsluta det du höll på med, släppa det - kanske genom att följa några andetag in och ut ur kroppen och gå över till mer vanerelaterade uppgifter som att kolla mejl, lyssna av telefonen, prata med kollegor osv. Gör gärna en priolista på mejlen och svara på de lättaste. De mer krävande svaren kan behöva ett fräscht arbetsminne och det kanske inte är tillgängligt förrän efter nästa nattsömn och frukost. Eller möjligen efter en stunds meditation.
   Det finns forskning som visar att meditation och mindfulnessövningar ger ökade resurser till arbetsminnet. Men för varje gång vi "laddar om" varar resurserna lite kortare tid.
   Ta vara på ditt arbetsminne i höst och skapa fler förutsättningar för FLOW och mindre utrymme för STRESS.
Anneli Ekström Godman
Mental Ergonomi
www.agodman.se

 Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.