Net Insight AB

Tilldelningsbeslut i Net Insights nyemission

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 14:23 CEST

Styrelsen för Net Insight har fattat beslut angående tilldelningen av de aktier som tecknats utan företrädesrätt. Samtliga de som tecknat sig för 500 aktier eller mer utan företrädesrätt, har fått full tilldelning. Därutöver har ett antal Volvo-anknutna stiftelser tecknat sig och tilldelats 4,5 miljoner aktier.

Med anledning av överteckning i emissionen har Tomas Torlöf beslutat att överlåta en andel av sitt totala innehav direkt till några intressenter, däribland 500 000 aktier till Raimo Lindgren, styrelseledamot i Net Insight.

Net Insight ABs (publ) företrädesrättsliga nyemission inbringade 39 MSEK.

Kaupthing Bank har varit rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO, Net Insight AB.
Tel. 08-685 06 01, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för data- och videonät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i kombination med maximalt nätutnyttjande. Data och videoströmmar kan distribueras med multicast- teknik. Net Insights lösningar reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven, samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net