Örebro Läns Landsting

Tillfällig stomi minskar allvarliga komplikationer vid ändtarmsoperation

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 09:27 CEST

Kirurgi är idag den viktigaste behandlingsmetoden vid ändtarmscancer. Vid operationen tas den sjuka delen av tarmen bort och de friska tarmändarna skarvas vanligtvis ihop. Dock förekommer komplikationer i någon form hos en tredjedel av de opererade patienterna. Läckage från tarmskarven är den enskilt mest fruktade komplikationen.

Peter Matthiessen, biträdande överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro, visar i sin avhandling att tillfällig avlastande stomi klart minskar risken för tarmläckage i samband med ändtarmskirurgi. I Sverige drabbas cirka 1 700 personer av ändtarmscancer årligen. Då läckage från tarmskarven är en relativt vanlig och mycket allvarlig komplikation till operationen har Peter Matthiessen i sitt avhandlingsarbete kartlagt vilka patientgrupper som har en förhöjd risk att drabbas av tarmläckage.

– Vid en analys av tänkbara riskfaktorer för läckage hos ett stort antal patienter som genomgick en operation där en del av ändtarmen togs bort hade tolv procent av patienterna symptomatiskt läckage, säger Peter Matthiessen.

Riskfaktorer för läckage var låg tarmskarv (6 cm ovan ändtarmsöppningen), manligt kön, komplikationer under operationen och strålbehandling före operationen. Peter Matthiessen har även undersökt hur tarmläckage kan förhindras och funnit att den avlastande tillfälliga stomin minskar risken för läckage. Forskningsresultaten visar att 28 procent av de patienter som opererades med låg tarmskarv utan tillfällig stomi drabbades av läckage, medan endast tio procent av de patienter som fick tillfällig stomi drabbades av läckage. Denna skillnad är statistiskt säkerställd och har aldrig tidigare påvisats i någon liknande studie.

– Frågan om tillfällig avlastande stomi har debatterats inom den kirurgiska vetenskapen i åtminstone tre decennier utan att konsensus uppnåtts, säger Peter Matthiessen. Tack vare denna studie kan nu avlastande tillfällig stomi med hög grad av vetenskaplig grund rekommenderas vid ändtarmsoperationer med låga tarmskarvar.

Peter Matthiessen lägger fram sin avhandling, ”Rectal cancer surgery. Defunctioning stoma, anastomotic leakage and postoperative monitoring”, torsdag 20 april kl. 09.15 i Wilandersalen vid Universitetssjukhuset Örebro.

För mer information kontakta Peter Matthiessen på mobilnr. 070-791 62 48. Peter Matthiessen kan också sökas via universitetssjukhuset växel på tel. 019-602 10 00.

Bild på Peter Matthiessen finns att hämta på universitetssjukhusets webbplats på adressen
www.orebroll.se/forskning/bildbank