Socialdepartementet

Tillfälliga pass för barn för direkt resa till Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 11:44 CET

Regeringen har beslutat att till riksdagen lägga fram en proposition om ändring i passlagen så att tillfälliga pass för direkt resa till Sverige ska kunna utfärdas för barn under 18 år, även utan vårdnadshavares medgivande. Utfärdande av pass ska kunna göras om ett barn befinner sig i en situation där det finns risk för att dess hälsa eller utveckling skadas eller det annars finns särskilda skäl att utfärda pass för barnet. Vårdnadshavaren ska inte kunna återkalla sådant tillfälligt pass. Förslaget innebär vidare att kommunens socialtjänst skyndsamt ska avge yttrande i fråga om att utfärda tillfälligt pass till barn under 18 år för direkt resa till Sverige.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.


Kontakt:
Stefan Sjöquist
Pressekreterare
08-405 29 38
070-228 70 99
registrator@social.ministry.se

Ann Jönsson
Politiskt sakkunnig
08-405 39 14
070-218 31 87
registrator@social.ministry.se