ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Tillförlitlig informationsteknologi allt viktigare för hållbar ekonomisk tillväxt

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 09:50 CEST

Informations- och IT-säkerhet är ett tillväxtområde som erbjuder nya möjligheter för Sverige. ITPS har studerat IT-säkerhet i USA, Japan och Kina och rapporten lyfter fram ett helhetsperspektiv på IT-säkerhet som ett möjligt svenskt fokusområde.

ITPS rapport ger ett översiktligt perspektiv på utvecklingen inom IT-säkerhet i USA, Japan och Kina. Den breda ansatsen omfattar områden som bland annat politik, FoU, standardisering, olika former av hot och näringslivets satsningar. En slutsats är att det behövs en lämplig balans mellan administrativa och organisatoriska åtgärder samt långsiktiga initiativ som FoU-satsningar för att åstadkomma en varaktig förbättring av IT-säkerheten.

Initiativ för att öka medvetandet om IT-säkerhet anses vara viktiga i Sverige men ett kontinuerligt lärande av erfarenheterna från andra länder borde vara integrerade i arbetet. Satsningar på säkerhetslösningar baserade på IT är omfattande i USA och en viktig trend är integrationen mellan IT-säkerhet och fysisk säkerhet. Den årliga federala budgeten i USA för FoU inom IT-säkerhet är cirka 200 miljoner USD.

I Japan hanteras IT-säkerhetsfrågorna av en egen enhet inom regeringskansliet. I Kina anses det alltför stora beroendet av utländska leverantörer av IT-säkerhet vara ett hot mot den nationella säkerheten. En av de mest centrala frågorna i Kina är utvecklingen av egen grundläggande mjukvaruteknik.

­– Det svenska arbetet med att formulera en basnivå för IT-säkerhet skulle kunna lära av amerikanska initiativ. Ett exempel är den amerikanska regeringens krav på rapportering av nivån för IT-säkerheten hos myndigheter, säger Martin Ahlgren.

Hämta rapporten IT Security in the USA, Japan and China (A2005:015) på ITPS hemsida www.itps.se


För ytterligare information: Martin Ahlgren, tel 08 456 67 42 eller 070 304 37 56