Båstads kommun

Tillförordnad kommunchef

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 13:40 CET

Som vi tidigare har informerat om har Tomas Rikse sagt upp sig från sin tjänst som kommunchef i Båstads kommun för att tillträda motsvarande befattning i Älmhults kommun. Tomas Rikses sista dag i Båstads kommun blir den 12 maj 2013.

Med anledning av detta har kommunstyrelsen idag beslutat att anställa Per Selldén som tillförordnad kommunchef, från och med 13 maj 2013 och intill dess att en ny ordinarie kommunchef rekryterats och tillträtt.

Per Selldén bor i Skummeslöv och har lång erfarenhet som kommunchef i såväl Markaryd som i Höganäs kommun. Under det senaste året har han även arbetat med exploateringsärenden i Båstads kommun.

Med hänvisning till att Per även har andra åtaganden kan han inte åta sig uppdraget som kommunchef på heltid. Därför har kommunstyrelsen också beslutat att förordna Henrik Andersson, verksamhetsområdeschefen för Bildning och Arbete, som tillförordnad biträdande kommunchef från och med 1 mars 2013 och intill dess att en ny ordinarie kommunchef rekryterats och tillträtt.

Per Selldén kommer i huvudsak att ansvara för externa utvecklingsfrågor medan Henrik Andersson kommer att ansvara för interna frågor.

Den exakta uppgiftsfördelningen dem emellan kommer att klargöras inom de närmaste veckorna.

Vem som kommer att träda in som Verksamhetsområdeschef för Bildning och Arbete i Henrik Anderssons ställe är i nuläget inte klart.

– Genom dessa beslut är det min förhoppning att de tillförordnade kommuncheferna får goda möjligheter att sätta sig in i de arbetsuppgifter som Tomas Rikse har och på så sätt säkerställa kontinuitet i vår organisation. Jag är medveten om att byte av kommunchef ställer extra krav på oss alla under rekryteringsperioden men är övertygad om att vi alla tillsammans kan lösa våra uppgifter till gagn för både våra medarbetare och hela Båstads kommun, säger Kerstin Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner:

Kerstin Gustafsson, Tel: 0431-77009

Per Selldén, Tel: 0431-77623

Henrik Andersson, Tel: 0431-77201