Digidel 2013

Tillgång och användning av Internet är inte samma sak - ickeanvändarna av Internet är främst ointresserade

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 06:42 CEST

Idag, 22 oktober, släpps rapporten Ickeanvändare – en fördjupad analys av Svenskarna och Internet 2012 av Olle Findahl.

När kampanjen Digidel startade i april 2011 var det 1,5 miljoner som stod utanför den digitala delaktigheten. Idag är siffran nere i 1,2 miljoner. Det betyder att, sedan kampanjen Digidel startade är det många fler som använder Internet.

  • Det står tydligt att antalet icke-användare blir färre men nya Internetanvändare tillkommer allt saktare.
  • Största orsaken till att inte använda Internet är ointresse. I andra hand upplevs också tekniken som krånglig.
  • Utöver de 1,2 miljoner som inte använder Internet finns det en grupp sällan-användare som saknar kontinuitet i användandet av nätet. Lägger vi till dessa får är de totalt drygt 1,4 miljoner som använder Internet ibland men säger att de har bristfälliga datorkunskaper. 

- Här finns ett stort utbildningsbehov inte bara hos den miljon svenskar som inte kan något alls om datorer utan också hos de 1,6 miljoner som inte är särskilt kunniga. Många av dem använder ändå Internet åtminstone ibland, men skulle med mer kunskap kunna få ut mycket mer av sin Internetanvändning.  (Olle Findahl – Ickeanvändarna 2012)

De senaste två åren

  • I åldern 46-55 år är fortfarande ca 10% sällan eller icke-användare.
  • Av de äldre, 56-65 år har något fler skaffat sig Internet. Tillgången till Internet har de senaste två åren ökat bland de yngre pensionärerna. Antalet som har tillgång till Internet men inte använder det i denna åldersgrupp har ökat. Tillgång och användning är med andra ord separata företeelser.
  • Det visar att tillgång till Internet är steg ett, men inte fullgott för att öka användningen.
  • Andelen som saknar kunskap för att använda Internet stiger snabbt i åldrarna över 50.
  • Gruppen utan Internet och utan kunskap om Internet är i stort sett lika stora. De som är kunniga om Internet avstår mycket sällan från Internet. Sällan-användare med tillgång till Internet saknar däremot ofta kunnighet om användning av Internet. 

Idag, 22 oktober, gästar Olle Findahl Digideldagen för att presentera den senaste statistiken från Svenskarna och Internet 2012 samt den fördjupade analysen Ickeanvändarna 2012 som du kan ta del av som bifogad pdf och via Digidels webb.

Foto: Flickr.com CC Earth Hour Global

Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med  insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet.