Vänsterpartiet

Tillgång till stränder - bara för några få?

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 12:20 CEST

I Sverige ska stränderna vara till för alla, inte bara för de som äger mark där. Det är en viktig hörnsten i vår unika allemansrätt.

- Oexploaterade stränder är även nödvändiga för bevarandet av den biologiska mångfalden. Drygt en tredjedel av Sveriges rödlistade arter är beroende av strand- och vattenmiljöer, säger Wiwi-Anne Johansson, riksdagsledamot (V) med plats i miljö- och jordbruksutskottet.

Tyvärr har strandskyddet alltid utmanats. De rika har stått mot de fattiga - i den här frågan som i så många andra.

- Skyddet av stränderna vid våra hårt exploaterade kuster och stora insjöar behöver stärkas och dispenserna bli färre, inte fler. Under 2000-talet har dispenserna ökat. Sjöbodarna växer som svampar ur jorden och i Bohuslän ligger bryggorna skavföttes, säger Wiwi-Anne Johansson.

Länsstyrelserna har rätt att ge dispens men kan överlåta rätten på kommunerna. Inte mindre än 85 procent av dispenserna från strandskyddet har enligt Naturvårdsverket givits av kommuner. Av de drygt 150 fall som överklagats har mellan 80 och 90 procent givits på felaktiga grunder.

Wiwi-Anne Johansson menar att strandskyddet och allemansrätten måste stärkas och bli bättre.

- På punkt efter punkt visar det sig att den borgerliga regeringen säger en sak men gör en annan. Strandskyddet ska stärkas heter det - men de har inga förslag som stödjer det. Tvärtom.

- Förslaget om strandskydd är inget annat än ett slag i ansiktet på alla som verkligen värnar allemansrätten och den biologiska mångfalden.

Mer information:

Wiwi-Anne Johansson, 070-576 45 76

Siri Maassen, politisk sekreterare, 08-786 54 51