DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Tillgängliga modulhus lösning på bostadsbristen

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2017 08:30 CEST

DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet som organiserar människor med nedsatt rörelseförmåga, har kontaktats av det finländska byggföretaget AB Moduuli OY för ett eventuellt samarbete kring företagets idé om att bygga modulhus på liten yta och ändå uppfylla gällande regler om tillgänglighet och användbarhet.

Modulhus handlar om att bygga på liten yta och till en mindre materialkostnad. Som alternativ till vanliga permanenta bostäder har de länge kritiserats av DHR. Att satsa på modulhus som ett led i att bygga bort bostadsbristen snabbt och effektivt, leder till sämre krav på tillgänglighet och användbarhet och ökar beståndet av otillgängliga bostäder, menar DHR.

-    Utvecklingen som sker kring bostadsbyggandet oroar oss, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR. Det påstås felaktigt att tillgänglighet och användbarhet ökar priserna på bostäderna, vilket innebär att politiker och också byggbranschen nu allt mer tummar på tillgänglighetskraven.

Det AB Moduuli OY tar fasta på är att det finns ett stort utrymme som skulle kunna komprimeras för att öka antalet bostäder utan att tillgängligheten försämras, nämligen höjden. Att ha så mycket höjd i bostäderna skapar ett onödigt och kostnadsdrivande utrymme i kubikmeter av oanvändbart luftutrymme, menar företaget.

-    Det går att utan problem sänka taket med i snitt en meter i samtliga våningsplan i ett flerfamiljshus. Det ger flera extra våningar med ytterliga bostäder, säger Marko Lampinen, VD för AB Moduuli OY.

Enligt AB Moduuli OY:s egna beräkningar skulle en sänkning av takhöjden ge cirka 30 procent fler lägenheter på samma byggyta. Materialkostnaden blir lägre samtidigt som det finns en större boyta i kvadratmeter än i andra typer av modulhus, exempelvis Attefallshuset.

Även inomhusmiljön går att göra mer tillgänglig, enligt Lampinen. En öppnare planlösning skapar tillräckligt mycket svängutrymme för rullstolar samtidigt som det sparas in på materialkostnader. Risken minskar för skador på människa och material genom att ta bort trånga dörröppningar och trösklar som inte behövs i en öppen planlösning. Modulhusen kommer givetvis också med ett kök anpassat för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det visar sig att åtgärder som idag klassas som bostadsanpassningar med fördel kan erbjudas i basutbudet till dessa modulhus. Dessa lösningar innehåller bra höjdnivåer på bland annat diskbänkar, spisar och skåp.

Marko Lampinen är säker på att företagets idé är ett vinnande koncept. Men han säger också att en del familjer kanske kommer att få det lite svårt inledningsvis med omställningen. Inte minst den längre delen av befolkningen.

-    Men fördelarna med ett sådant här modulhus är fler än det negativa, avslutar Marko Lampinen.

Kontaktperson:

Rasmus Isaksson
förbundsordförande DHR

070 508 80 29

rasmus.isaksson@dhr.se

DHR - Delaktighet, Rörelsefrihet, Handlingskraft - är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.