Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Tillgängliga museer knyts samman

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:48 CET

Nordiska Handikappolitiska Rådets tillgänglighetsnätverk för museer har lanserat en hemsida, som innehåller en förteckning över museer med tillgänglighetsprofil i Norden och kontaktperson till varje museum. Andra inslag är konkreta tillgänglighetstips och en e-postlista.

Hemsidan är en del av nätverkets mer omfattande arbete för att öka tillgängligheten till Nordens museer och tillhörande kulturlandskap genom konkreta förbättringar. Bland annat planerar nätverket en större konferens på temat "Museer för alla" hösten 2007 i Helsingfors med nationella seminarier i förkant.

Relaterade länkar
Nätverkets hemsida: http://www.kulturforalla.info/