De rödgröna i Region Skåne

Tillgängligare sjukvård med digitala lösningar

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 11:26 CEST

Med mobila lösningar och modern teknik kan sjukvården bli mer tillgänglig och kostnadseffektiv. I budgeten för 2017 avsätter därför det rödgröna styret i Region Skåne 200 miljoner kronor för att i stor skala föra in mobila lösningar i sjukvården.

Det är Skånes största satsning på e-hälsa någonsin. Ambitionen är att bli Sveriges ledande region i att utveckla, erbjuda och använda digitala tjänster inom sjukvården.

– Digitala lösningar ska kraftigt förbättra medborgarnas tillgänglighet till vård. Vårdens tjänster ska utformas ur ett patientperspektiv, informationen ska vara lättillgänglig och lätt att förstå, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

För att ta ett helhetsgrepp om dessa frågor tillsätts en e-hälsoberedning där alla partier får lika stor representation.

– Satsningen på e-hälsa leder till möjligheter till ökad samverkan mellan vårdens olika delar. Genom att primärvården får tillgång till fler digitala kanaler stärks tillgängligheten till vårdcentralerna, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

Fakta

Det rödgröna styret avsätter 200 miljoner på e-hälsa i budget för 2017.

  • Patientens möjlighet att boka, omboka och avboka tider online, med dator eller mobiltelefon, ska byggas ut på bred front under 2017.
  • Under 2017 ska Region Skåne övergå till att huvudsakligen använda sig av digitala kallelser och bokningar. Kallelser med förbokade tider som patienten ej har valt ska ersättas med system där patienten själv bokar sin tid.
  • Annan information till patienter som exempelvis provsvar ska huvudsakligen ske genom digitala kanaler.
  • Ett system med digital självincheckning ska byggas ut under 2017.
  • Betalning av patientavgifter ska kunna göras via mobila lösningar.
  • Möjlighet till digitala högkostnadsskydd ska införas.
  • Digitala läkarkontakter ska införas på bred front under 2017.
  • Det pågående arbetet med ett system med digitala remisser och svar ska fortsätta.

Klicka här för läsa en sammanfattning av budgeten.

Klicka här för att läsa hela budgeten.

Klicka här för att läsa om e-hälsosatsningen.

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.