Stockholms Läns Landsting

Tillgänglighet, säkerhet, tillväxt och framtidstro (m, fp, kd, c)

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 09:44 CET

Igår presenterade den nya borgerliga landstingsmajoriteten sin politiska plattform för de kommande fyra åren. Visionen är ett samhälle där fler beslut tas av människor själva, där patientens ställning är stark och där de egna valen ska styra sjukvården. Kvalitativt god och jämlik sjukvård och en pålitlig och trygg kollektivtrafik ska erbjudas länets invånare.

Samtidigt vill majoriteten skapa bättre förutsättningar för tillväxt och framtidstro i regionen. Med individen i fokus och valfrihet, mångfald och trygghet som ledord ska landstinget utvecklas till en öppen och utvecklingsbenägen organisation med uppgiften att ge god service till invånarna i vårt län.

Hela plattformen och en kortpresentation av majoritetens landstingsråd kan beställas från pressekreterarna, se nedan.Axplock från plattformen:

Skatten ska sänkas under mandatperioden. Större skattesänkningar förutsätter ett förändrat förhållande mellan Stockholms läns landsting och staten. I takt med att vår politik ger resultat kan vi steg för steg sänka skatten.

Sjukvården ska bli en framtidsbransch i Stockholms län. Centralism och byråkrati ska bytas ut mot mångfald och utveckling. Mångfald och entreprenörskap ska prägla Stockholms läns landsting. Många små företag som startas ger positiva effekter på hela näringslivet.

Nya driftsformer för akutsjukhusen prövas. Exempel på detta är managementavtal och entreprenörer för delar av verksamheten på sjukhusen. På motsvarande ska nya driftsformer för Folktandvården AB:s verksamheter utredas.

Vi står på Stockholms läns sida. Förhandlingar inleds med regeringen avseende utjämningssystemet, infrastrukturens finansiering och ansvaret för forskningen.

Vård utan köer. Målet är att avskaffa vårdgarantin. Alliansens sjukvårdspolitik lämnar inget utrymme åt väntetider utan medicinska skäl. Vårdgarantin ska omfatta alla medicinskt motiverade behandlingar, även psykiatrin.

Fler allmänläkare ger ökad tillgänglighet i vården. Invånarna i Stockholms län ska erbjudas en tillgängligare vård. Alla i hela länet ska ha den reella möjligheten att aktivt välja sin egen doktor eller vårdteam, vilket inledningsvis kräver fler allmänläkare. Barnfamiljer och äldre ska kunna erbjudas hembesök.

Patientsäkerheten ska tas på allvar. Alliansen kommer att verka för att öppna kvalitetsredovisningar görs inom vården. Patienterna ska få lättillgänglig information om resultaten av dessa mätningar. Patientens rättigheter ska stärkas. En särskild enhet för patientsäkerhet inrättas.

Trygghet för 75+. Alla äldre ska ha en förtroendefull kontakt i vården. Äldre över 75 år ska erbjudas hälsosamtal i samarbete med kommunen. Äldre patienter ska vid utskrivning från sjukhus få ett trygghetskvitto som garanterar att fortsatt vård och omsorg från landsting och kommun fungerar. För äldre med stora och sammansatta vårdbehov behövs en helhetssyn genom en fast vårdkontakt och en särskild prioritering inom vården. Antalet demensutredningar bör utökas för att möta det ökande behovet.

Personalen utvecklar verksamheterna. I en öppen dialog utvecklas sjukvården och kollektivtrafiken. Monopolsituationen inom vården motverkar mångfald och valfrihet för personalen. Stockholms läns landsting ska vara en modern, öppen och attraktiv arbetsgivare där dialog och det konstruktiva samtalet ska vara välkommet.

Kollektivtrafiken som motor i miljöpolitiken. Att öka kollektivtrafikresandet är den viktigaste miljöinsatsen som Stockholms läns landsting kan vidta. En aktiv miljö- och skärgårdspolitik samt ett rikt kultur- och föreningsliv är viktiga tillväxtfaktorer som bidrar till att Stockholms län är en attraktiv region.

Ett nytt biljettsystem. Under mandatperioden införs nya smarta kort – SL Access. Det kommer att förenkla biljetthanteringen. Prissystemet ska utformas så att det uppnår målet om fler och mer nöjda resenärer i SL-trafiken i hela länet samt ökade intäkter för SL.

Månadskort ska fortsatt finnas i systemet. Lokala kort ska införas där så är lämpligt och studentrabatt införs. Styrelsen för SL får i uppdrag att utreda ett nytt utvecklat prissystem där kriterier som studeras bland annat ska vara resans längd, tidsdifferentiering, ”trohetsrabatt" och takpris.Pressansvariga:

Daniel Claesson (m) 070-737 41 26, Andreas Eriksson (m) 070-737 45 05
Patrik Silverudd (fp) 070-737 42 54, Rasmus Jonlund (fp) 070-737 41 83
Mats Reimbertsson (kd) 070-371 14 85, Gustav Andersson (c) 070-950 18 72