Stockholms stad

Tillgänglighet som tillväxtfaktor

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:33 CEST

Stockholms stad bjuder in till konferens om tillgänglighet i näringslivet. Konferensen hålls i Norra Latin, Pelarsalen, Barnhusgatan 7 B.


Medverkande är representanter från staden, handikapporganisationer och näringsliv. Programmet innehåller såväl regler och lagstiftning som goda exempel från näringslivet. Tillgänglighet handlar inte enbart om den fysiska miljön. Även i kommunikationen med kunder och ur arbetsmiljösynpunkt finns hänsyn att ta och vinster att göra.

Inom Stockholms stad pågår ett strukturerat arbete med tillgänglighetsfrågorna. År 1999 inrättades Tillgänglighetsprojektet inom Gatu- och fastighetskontoret med uppgift att arbeta för att Stockholm ska bli en tillgänglig stad. Målet är att Stockholm år 2010 ska vara världens mest tillgängliga huvudstad.

Gatu- och fastighetskontoret, Lennart Klaesson och/eller Ingegerd Forss., Telefon: 08 - 508 260 12, 08 - 508 262 96