Landstinget Halland

Tillgängligheten för ambulans i Laholm utredd

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 14:36 CEST

Tillgängligheten för ambulans i Laholms kommun ligger väl i nivå med tillgängligheten i Hallands övriga kommuner och inom landstinget totalt. Det visar en närmare studie som sjuktransportförvaltningen gjort, och som på måndagen skickades till Laholms kommun.

Med anledning av diskussioner som förts mellan länssjukvårdsnämnden och kommunledningen i Laholm har sjuktransportförvaltningen tittat närmare på statistiken för prioriterade utryckningar under 2003.

I debatten har hävdats att Laholm skulle vara sämre försörjt med ambulansservice än Halland i stort, och vid ett möte tidigare i år efterlyste Laholms kommunledning en mer ingående studie.

Sjuktransportförvaltningens rapport har i dag översänts till Laholms kommun.

Utredningen har studerat utryckningar med prioritet 1 under 2003:

68 procent nådde fram inom 10 minuter (74 procent i hela länet)
78 procent nådde fram inom 12 minuter (82 procent i länet)
96,4 procent nådde fram inom 20 minuter (96,7 procent i länet)
Länssjukvårdsnämndens mål är att ambulansen ska nå fram till den vårdsökande inom 10 minuter i 80 procent av fallen. Detta mål är i nuläget endast uppnått i Falkenberg.

Fyra månader har analyserats djupare: Under juli och augusti var tillgängligheten högre: 72 procent nåddes inom 10 minuter, medan siffran under september och november sjönk till 64 procent inom 10 minuter.

Förklaringen till detta är att befolkningen tätnar vid kusterna under sommartid, vilke ger utslag i statistiken.

Olika scenarier för att höja tillgängligheten har studerats.

- Tillgängligheten i Laholms tätort och det mer tätbefolkade kustområdet är i dag god. Utökning av resurserna i tätorten skulle inte öka tillgängligheten i de delar av kommunen som ligger längst bort, säger sjuktransportchefen Torbjörn Svanberg.

Utredningen har också tittat på möjligheten att flytta ambulansstationen till en punkt som ligger mera ”mitt i” Laholms kommun.

- Det skulle dock ge sådana nackdelar för tätorten och för kustområdet att det inte är medicinskt försvarbart, säger Torbjörn Svanberg.

Landstinget Halland planerar, tillsammans med Hylte kommun, ett utvecklingsprojekt som kan innebära förbättringar för de invånare som bor långt från centralorten, och därigenom inte nås lika snabbt av ambulansen som de som bor i tätort.

Det är kommunsjuksköterskor som finns på plats i sitt ordinarie arbete som kan larmas och vara först på plats och göra vissa insatser i väntan på ambulansen.

När detta projekt utvärderas ska landstinget också ta ställning till om det, förutsatt att det finns intresse från andra kommuner, kan införas på andra platser i länet.

För mer information:

Sjuktransportchef Torbjörn Svanberg, 070-545 35 31

Länssjukvårdsdirektör Irene Takanen, 070-574 70 12