Trafikverket

Tillgängligheten till fjällen har ökat – nu inviger vi den förbättrade väg 70 mellan Hållstugan och Särna

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 10:00 CEST

Väg 70 mellan Hållstugan och Särna har blivit säkrare och bättre att färdas på. Vi inviger vägen onsdag den 15 september kl. 17.00.

På den nästan två mil långa sträckan har vägen förstärkts och många kurvor och höjdskillnader har tagits bort och rätats ut. Den nya vägen har förstärkt hållbarhet för den tunga trafiken och bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för tung trafik och den stora trafikmängden under turistsäsongen.

Invigningscermonin sker i Bunkris Brandtorn som ligger mellan Älvdalen och Särna. Det blir invigningstal med Ingemar Frej, regionchef Trafikverket Region Mitt, Herbert Halvarsson, kommunalråd Älvdalen kommun och Joacim Johansson, vd Idre fjäll.

Trafikverket bjuder på fika och underhållning i brandtornet

Media hälsas välkomna till invigningen!

Kontaktperson:
Lars-Erik Håkansson, projektledare Trafikverket, tfn: 070-204 77 73


Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fannsinom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.