MSfonden

Tillgänglighetsproblem för MS-drabbade

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 14:51 CEST

Den 28 maj inträffar Internationella MS-dagen runt om i världen. Syftet med dagen är att sätta den neurologiska sjukdomen multipel skleros i fokus och höja medvetenheten om de villkor som MS-drabbade lever med. I Sverige hålls under Internationella MS-dagen ett öppet, kostnadsfritt seminarium – ”Tillgänglighet – vision eller fiktion” – för att belysa de tillgänglighetsproblem som finns i samhälle och vård för den som lever med MS.

Internationella MS-dagen inträffar varje år och får olika fokus beroende på var i världen man tittar. I Sverige håller MS-fonden ett kostnadsfritt seminarium, öppet för alla, på Stadionmässan i Malmö.  Seminariet har i år tillgänglighet som tema och under rubriken ”Tillgänglighet – vision eller fiktion” diskuteras och belyses de problem i såväl vård som samhälle som finns för den som lever med MS. 

MS-drabbade lever med den ständiga risken att bli bortvalda genom att inte få tillgång till det som för andra kan te sig självklart. Det kan handla om bristande tillgänglighet till sin läkare, sin sjukgymnast, rätt medicin, adekvat vårdnivå eller arbetsmarknad. Ibland handlar det om för andra så självklara saker som att kunna delta i kvartssamtal med barnens lärare eller ens ta bussen dit.

– Med seminariet vill vi skapa förutsättningar för större kunskap om tillgänglighetsproblemet hos främst politiker och beslutsfattare, säger Ulla Stålberg, MSfondens ordförande. Vi vill tydliggöra att en ökad tillgänglighet för MS-drabbade faktiskt både sparar och skapar resurser för såväl samhälle och individ.

Seminariet ”Tillgänglighet – vision eller fiktion” äger rum den 28 maj kl 9.30–14.00 på Stadionmässan i Malmö. Mer information finns på www.msfonden.se. Där finns även seminarieprogrammet i sin helhet att ladda ned.

För mer information, kontakta: 

Sanna Ohlander, MSfonden, 0708 49 48 90, sanna.ohlander@me.com


Om MS-fonden (European MS Founduation)

MS-fonden (European MS Foundation) arbetar för att förbättra situationen för dem som har MS. Det gör vi genom att verka inom tre områden: rehabilitering, kunskap och forskning. MS-fonden är en av Svensk Insamlingskontroll godkänd insamlingsorganisation. Bidrag och gåvor kan sättas in på något av fondens 90-konton, plusgiro 90 01 38 - 9 eller bankgiro 900-1389.