Ålandsbanken Sverige AB

TILLKÄNNAGIVANDE AV KAPITALÖKNING OCH

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 08:49 CET

Kaupthing Bank hf. (“Kaupthing” eller “Bolaget”) offentliggör idag att erbjudandet om nya aktier i Kaupthing (”Erbjudandet”) har slutförts framgångsrikt. Priset i erbjudandet är ISK 750 och SEK 75 per aktie (“teckningskursen”). Erbjudandet övertecknades och aktierna tilldelades en bred krets av internationella institutionella investerare.



Erbjudandets huvudpunkter

· Bruttointäkterna från Erbjudandet uppgår till ISK 49.500 miljoner (EUR 547 miljoner).



· Kaupthings styrelse har bestämt sig för att öka Bolagets aktiekapital med 66.000.000 aktier, exklusive upp till 9,9 miljoner nya aktier (redan tilldelade till internationella institutionella investerare) som kan komma att emitteras i enlighet med övertilldelningsoptionen.



· Erbjudandet har framgångsrikt lyckats öka den internationella spridningen i aktieägarbasen.



· Nettolikviden från Erbjudandet kommer att användas för att stärka Kauphtings kapitalbas och stödja den framtida expansionen av Bolaget.



· Citigroup Global Markets Limited och Morgan Stanley & Co. International Limited var gemensamt globala koordinatorer (Joint Global Co-ordinators) och ledde gemensamt emissionskonsortiet (Joint Bookrunners) för Erbjudandet. Fox-Pitt, Kelton N.V. agerade som assisterande ledare (Co-Lead Manager) av Erbjudandet och Kaupthing Bank agerade säljagent (Selling Agent).


Sigurdur Einarsson, styrelseordförande i Kaupthing Bank, kommenterar dagens offentliggörande:

”Jag är mycket nöjd med resultatet av Erbjudandet, inklusive det stora intresset från internationella institutionella investerare. Vi har med framgång uppnått vårt uttalade mål – att öka spridningen av aktieägarbasen i linje med den internationella spridningen av Kaupthings affärsverksamhet.”



Upplysningar

Kaupthing Bank +354 444 6000

Sigurdur Einarsson +354 444 6000

Hreidar Már Sigurdsson +354 444 6101

Jónas Sigurgeirsson +354 444 6112


Citigroup +44 20 7986 4000

Michael Cunningham +44 20 7986 7220

Jolyon Luke +44 20 7986 7339

Tom Attenborough +44 20 7986 0440

Morgan Stanley +44 20 7425 5000

Henrik Gobel +44 20 7425 9069

Jakob Lindquist +44 20 7425 5752

Dag Stromme +44 20 7425 5717


Brunswick +44 20 7404 5959

Anita Scott +44 20 7396 7489

Nigel Prideaux +44 20 7396 7411