Vänsterpartiet

Tillsätt en särskild minister för landsbygdens framtid!

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:06 CEST

Det föreslår Dalavänsterns distriktsordförande och riksdagsledamot Lena Olsson.

- Detta grundar jag på min erfarenhet av att jobbat med allt vad som rör landsbygdsfrågorna. I dag spretar dessa frågor åt alla håll och ingen har någon egentligt helhetsansvar.

- Det kan inte vara så att dessa frågor ska bedrivas av främst landsbygdens egen befolkning och frivilligorganisationer och med projektpengar som fungerar som konstgjord andning och bara är tillfälliga lösningar. Landsbygden behöver långsiktighet och konkreta förslag för framtida utveckling. Och förslag till lösningar finns, en hel del av dessa bidrar vi i vänsterpartiet med, säger Lena Olsson.

- Men regeringen kommer med skrivelser istället för konkreta förslag. Om man över huvud taget gör något är det indragen statlig service, mindre resursanslag till kommuner och landsting, nedläggningar av bensinmackar och lanthandel - listan kan göras längre, menar Olsson

- Något måste göras nu. Landsbygdens folk känner sig med all rätt övergivna. Därför är det nödvändigt med ett helhetsansvar för dessa viktiga framtidsfrågor.

För mer info

Lena Olsson, tel 070-376 04 09

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64