Sveriges Kommuner och Landsting

Tillsättning av plusjobben går trögt

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 10:56 CEST

Det tar längre tid än förväntat att tillsätta plusjobben. Det visar en enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i dag. Först i slutet av året räknar man med att ha nått målet med 17 000 plusjobbare ute i kommuner och landsting.

Kommuner och landsting förväntas stå för 17 000 av de utlovade 20 000 plusjobben. Jobben ska tillsättas innan årets utgång, men ambitionen har varit att merparten ska vara på plats redan i maj. Enligt den enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Landsting låtit göra, fanns i början av mars 3 072 plusjobbare och i bästa fall kommer 10 308 plusjobb vara tillsatta i maj. Siffrorna baseras på svar från 187 av landets 290 kommuner och 12 av de 21 landstingen.

Orsakerna till att det går trögt är flera. Kommunals krav på lokala kollektivavtal uppges vara en anledning till att det dragit ut på tiden, men det beror också på att man är angelägen om att hitta "rätt person till rätt plats". Även den höga arbetsbelastningen på rekryterande enheter har framhållits som orsak till att man inte haft tid att jobba med anställning av plusjobbare.

– Det är tydligt att man har missbedömt den tidsåtgång som krävs för att tillsätta alla planerade plusjobb, säger Torgny Ljungkvist som sammanställt rapporten. I kommuner och landsting kommer vi inte att ha alla plusjobbare på plats förrän i slutet av året.

Spridningen av plusjobben inom sektorn är relativt god. Äldreomsorgen sysselsätter 26,6 procent av plusjobbarna, medan skolan sysselsätter 22 procent. Inom området kommunalteknik återfinns 18,2 procent av plusjobben.

Merparten av plusjobbarna tjänar högst 15 500 kronor i månaden, men en tredjedel har högre lön, vissa till och med över 17 500 kronor i månaden.

Flertalet av de anställda kommer från aktivitetsgarantin. Få kommuner har satsat särskilt på arbetslösa med kommunalt försörjningsstöd.

– Det är beklagligt. Det har hela tiden varit ett utryckligt önskemål från vår sida, säger Vivi Jacobson-Libietis på Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information: Avd. för lärande och arbetsmarknad,
Processledare Vivi Jacobson-Libietis, tfn 08-452 78 20, mobil 070-657 46 50, vivi.libietis@skl.se
Utredare Torgny Ljungkvist, tfn 08-452 78 21, mobil 070-319 78 21, torgny.ljungkvist@skl.se