Mölndals stad

Tillsammans gör vi skillnad – en satsning på våra anställdas arbetsresor.

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 10:30 CEST

Malin Månsson, 031-315 15 23

Alla anställa i Mölndals stad utmanas att ta sig till arbetet utan bil minst en dag under Europeiska trafikantveckan, 17-23 september. Uppropet riktar sig till alla anställda, oavsett hur de brukar resa till arbetet.

Mölndals stad arbetar aktivt med att öka andelen resor i kommunen som görs med kollektivtrafik och cykel. Uppropet är starten på en större satsning på de anställdas resor till och från arbetet. – för en bättre miljö och minskad trängsel.

– Nu vill vi tydligare rikta arbetet mot den egna organisationen, så att vi som en av kommunens största arbetsplatser kan föregå med gott exempel, säger projektledaren Malin Månsson. Med RAM-projektet (Resor till och från arbetsplatser i Mölndal) har vi redan påbörjat ett arbete med stadens anställda som nu kommer att förstärkas.

Idag arbetspendlar drygt hälften av våra anställda med bil. Det motsvarar nästan en sträcka på två varv runt jorden varje dag. – Med satsningen vill vi få folk att inse att det faktiskt spelar roll vad var och en gör, säger Malin Månsson.

Uppropet görs i samarbete med Göteborgs stad, Chalmers och Akademiska hus. Tillsammans är vi över 50 000 anställda.


För mer information:
Malin Månsson, projektledare, Mobilitet i Mölndal, 031-315 15 23, 0704-678 531
Lisa Järner, projektkoordinator, 031-315 15 12