Region Örebro län

Tillsammans skapar vi ett bättre liv – Region Örebro läns nya vision

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2018 13:07 CEST

Region Örebro län får en ny vision: Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Den nya visionen antogs av regionstyrelsen idag och ska beslutas av regionfullmäktige 19 juni. Visionen ska peka ut riktningen för organisationen och stärka den gemensamma identiteten för alla som jobbar och verkar inom Region Örebro län.

- Precis som andra stora organisationer och företag behöver vi inom Region Örebro län också en vision för att peka ut vart vi ska och vad vi vill uppnå som organisation, säger Andreas Svahn (S) regionstyrelsens ordförande.

Ny vision för ett bredare uppdrag
Region Örebro län har idag ett bredare uppdrag och andra utmaningar än innan regionbildningen 2015. Därför var det viktigt att se över och förnya visionen.

Energi och engagemang
- Det är viktigt att vi har något gemensamt inom Region Örebro län som vi kan samlas kring. Vi vill att visionen ska bidra till energi och engagemang i våra verksamheter och hos våra medarbetare. Vi hoppas också att visionen ska hjälpa oss att fatta ännu bättre beslut, varje dag, säger Andreas Svahn.

Vikten av att arbeta tillsammans
Region Örebro läns uppdrag utgår från invånarna. Det är dem vi finns till för och jobbar för varje dag.
- I vår nya vision betonar vi vikten av att arbeta tillsammans för att kunna skapa ett ännu bättre liv för våra invånare, patienter, kunder och samarbetspartners i Örebro län, avslutar Andreas Svahn.

Ersätter tidigare visioner
Beslutet att ta fram en ny vision fattades i samband med regionbildningen 2015 då Örebro läns landsting och Regionförbundet i Örebro län gick samman och bildade Region Örebro län. Den nya visionen ska ersätta de båda visionerna från Örebro läns landsting och Regionförbundet i Örebro län.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.