Sveriges Tandläkarförbund

Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa!

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 07:10 CET

- Under den period då du själv ansvarar för men inte orkar eller klarar att sköta din mun är risken störst att munhälsan snabbt försämras, med bestående men som följd. Vi har nu tillsammans tagit fram ett handlingsprogram med goda exempel som vi ska lämna över till Sveriges kommuner och landsting idag, säger Hans Göransson, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund.

Med konkreta råd och goda exempel visar organisationerna på hur man inom tandvården, hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen med relativt små förändringar kan fånga upp och rädda sköra äldres munhälsa. Samtidigt lyfter varje yrkesgrupp fram just vad de kan göra annorlunda för att värna munhälsan.

Professionerna har hittat fyra åtgärder som är centrala för att sköra äldre ska kunna behålla en god munhälsa:

- Uppmärksamma den äldres munhälsa!

- Samordna insatserna mellan kommun och tandvård och mellan tandvård och sjukvård!

- Informera den äldre i tid och behåll tandvårdskontakten!

- Öka kunskaperna om äldres munhälsa!

För att dessa centrala åtgärder ska kunna sättas in krävs prioriteringar på politisk nivå och i verksamheten.

Programmet kommer att överlämnas till Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 17 november kl. 11, på Swedental, Stockholmsmässan i Älvsjö.

För mer information

Läs hela handlingsprogrammet här

Läs Tandläkarförbundets rapport ”Om sköra äldres munhälsa – insatserna kommer för sent!”

Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation. Vi följer och påverkar tandläkarnas professionella intresseområden, ansvarar för tandläkarnas fortutbildning genom att hålla kurser och en årlig vetenskaplig kongress, den Odontologiska Riksstämman.
Sveriges Tandläkarförbund ger ut Tandläkartidningen och ger medlemmarna service och stöd i olika situationer. Inom arbetet ”Dina tänder - hela livet” verkar vi för en bättre munhälsa hos befolkningen.
Våra fyra medlemsorganisationer är Tandläkare - Egen Verksamhet, Tjänstetandläkarna, Sveriges Odontologiska Lärare och Studerandeföreningen.