Skolval 2014

Tillskott till kommunerna nödvändigt för Sveriges elever

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 11:34 CEST

Regeringen presenterar på dagens DN Debatt ett stödpaket till kommunerna på 17 miljoner, varav 7 miljarder under 2010. Paketet kommer efter en längre tid av varsel av lärare och hot om neddragningar i skolan. Från Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO välkomnar man regeringens stödpaket och ser det som direkt nödvändigt.

- Under de senaste veckorna har situationen blivit utormodentligt
allvarlig. Med regeringens stödpaket får vi ett glädjande besked till
landets elever att man kommer att kunna behålla en del av de lärare som
annars hade varslats. På så sätt signalerar regeringen att man tar ansvar för skolan och att man inte kan acceptera de nedskärningar som annars varit på förslag i grundskolan och gymnasiet, säger Mikael Grenefalk, ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation.

En sak som Sveriges Elevråds Centralorganisation har varnat för de senaste veckorna är hur varsel och neddragningar hotar elevers rätt till
utbildning. När rätten till utbildning redan idag är oklart reglerad finns
en risk att det ekonomiska läget gör att kommuner tar sig frihet att
flytta positionerna för vad som är en godtagbar utbildning, exempelvis
kring hur många elever som får finnas i en klass. Nu slipper man
förhoppningvis den typen av förskjutning.

- En ekonomisk kris ställer alltid frågan vem som bör stå för skolans
finansiering. Precis som de borgerliga partiledarna skriver i sin
debattartikel kan det finnas skäl att se över balanskravet i kommunerna.
Om man vill ha ansvaret för skolan måste man också kunna ta det. Då krävs det att man inte är beroende av statliga pengar för att kunna garantera elevers rätt till utbildning - det måste kommunerna vara kapabla till på egen hand och med den kommunala skattebasen som grund, avslutar Mikael Grenefalk.

För kommentarer:
Mikael Grenefalk
Ordförande
0709 65 55 37

För upplysningar:
Niklas Delander
Utbildningspolitisk chef
0701 090316