Ekobrottsmyndigheten

Tillslag gällande misstänkta ekobrott som handlar om storskalig smuggling av alkohol från Tyskland till Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 10:24 CEST

Ekobrottsmyndigheten genomförde måndagen den 23 maj, ett omfattande tillslag gällande storskalig smuggling av alkohol från Tyskland till Sverige.

Syftet med tillslaget var att hindra att illegal alkohol kommer in i Sverige via bussar och att störa fenomenet med frekvent illegal införsel av alkohol med bussar.

- Det här är ett av de största tillslagen i Ekobrottsmyndighetens historia och målet är att med nya metoder slå ut handeln med smuggelsprit. Mängderna alkohol som flödar in över gränsen från Tyskland är chockerande och vi talar om hiskeligt stora belopp i undandragna skatter, säger Helena Lundgren, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping.

Ekobrottsmyndigheten genomförde tillslaget tillsammans med Tullverket och Skatteverket.

- Det gemensamma arbetet med Tullen och Skatteverket har varit helt nödvändig för att mäkta med. Det går åt oerhört mycket resurser för att utreda den här typen av organiserad och extremt omfattande verksamhet, säger Helena Lundgren.

Tillslaget skedde på fyra olika platser: Göteborg, Karlstad, Köping och Helsingborg. Vid tillslaget la Ekobrottsmyndigheten beslag på en stor mängd alkohol och en buss.

19 personer sitter anhållna i arresten. Ytterligare nio personer frihetsberövades, men har försatts på fri fot. Brottsmisstankarna består främst i grov smuggling av alkohol, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.

Tillslaget i måndags har förberetts parallellt med annan verksamhet under några månader och utredningen går nu in i ett nytt omfattande skede. Utredningen beräknas inte vara färdig förrän en bra bit in på höstkanten.

Tillslaget är ett exempel på hur Ekobrottsmyndigheten samverkar med andra myndigheter för att stoppa den illegala alkoholinförseln.

Fakta: Regeringsuppdrag om punktskattepliktiga varor

Ekobrottsmyndighetens uppdrag från riksdag och regering är att vi som myndighet har att genomföra regeringens politik. Regeringen ser allvarligt på undandragandet av punktskatter och har gett Tullverket i uppdrag att under 2016 tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket utreda frågan.

Uppdraget är att kartlägga hur arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor bedrivs av myndigheterna, analysera hur samverkan kan förbättras och förslå eventuella ändringar i befintlig lagstiftning.

Vilka är punktskattepliktiga varor?

Alkohol, tobak och mineraloljeprodukter.

För ytterligare information:

Ekobrottsmyndighetens presstjänst Tel: 070-250 44 29

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.