Ekobrottsmyndigheten

Tillslag mot grov ekonomisk brottslighet inom restaurangverksamhet i Boden

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 14:46 CET

Ekobrottsmyndigheten har den 10 januari 2017 med biträde av Polismyndigheten och Skattebrottsenheten genomfört husrannsakningar i Boden. Ett flertal personer har hämtats till förhör och anhållits misstänkta för grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott.

Det grova bedrägeriet har varit riktat mot Arbetsförmedlingen och avser misstankar om att ett restaurangföretag i Boden vilselett Arbetsförmedlingen vid ansökningar och utbetalningar av olika typer av nyanställningsstöd.

Förundersökningen om penningtvättsbrott avser att kontanter hanterats och överföringar gjorts mellan konton av pengar som misstänks komma från brottslig verksamhet på ett sådant sätt som gör det svårt att spåra pengarnas ursprung. Förundersökningsledare är kammaråklagare Inga-Lis Adervall Åström, Ekobrottskammaren i Umeå.

– Nästa steg blir att gå igenom det som framkommit i samband med tillslaget och att ta ställning till om någon eller några av de personer som anhållits ska begäras häktade. Beslut om detta kommer att tas under veckan, säger Inga-Lis Adervall Åström.

För mer information:

Niklas Ahlgren, presskommunikatör Ekobrottsmyndigheten.

Tel: 070 755 0415, niklas.ahlgren@ekobrottsmyndigheten.se

Inga-Lis Adervall Åström, kammaråklagare Ekobrottskammaren i Umeå.

Tel: 010-562 9770, inga-lis.adervall@ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.