Norrköpings kommun

Tillsyn av kommunens förskolor ska ge ökad kunskap om kemikalier

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 08:00 CET

Hälsoskydd ska utföra tillsyn i Norrköpings kommuns alla förskolor, för att uppmärksamma eventuella förekomsten av kemikalier i leksaker, möbler och andra föremål. Förutom att minska barnens exponering för kemikalier är syftet även att öka kunskapen om just kemikalier.

I februari 2016 påbörjas en tillsyn av alla förskolor i Norrköpings kommun, vilket innebär att en av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer gör ett besök på respektive förskola för att kontrollera om det finns leksaker, möbler och andra föremål som det finns risk för kan innehålla farliga kemikalier.

Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för negativa effekter på människors hälsa och miljön. För leksaker finns ingen lagstiftning om att det måste finnas information om vad produkten innehåller, utan det måste man ta reda på själv.

Leksaker som är inköpta efter 2007 eller senare är säkrare än äldre leksaker då ftalater i leksaker förbjöds, och lagstiftningen har skärps ytterligare efter det. Är en leksak CE-märkt uppfyller den europeisk lagstiftning. För leksaker som inte är CE-märkta finns risken att de innehåller otillåtna ämnen då länder utanför EU inte har samma hårda kemikalielagstiftning som Europa.Vissa föremål är självklara att tas bort direkt, som till exempel gamla mjuka plastleksaker och gammal elektronik som används av barnen vid lek.

– Under tillsynsbesöken kommer vi att fokusera på de produkter som barnen utsätts för, hur verksamheten arbetar med dessa frågor samt hur förskolan framöver kan säkerställa att barnen inte utsätts för skadliga kemikalier, säger Lizette Eriksson miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Om tillsynen visar på att det finns föremål som innehåller skadliga kemikalier, så måste förskolan byta ut dessa. Skulle det visa sig vara mycket som behöver tas bort på en förskola, ska förskolan göra en handlingsplan för hur de ska fasa ut dessa saker. Det flesta åtgärder är dock enkla att utföra och innebär ingen större kostnad. Det handlar mer om att förändra rutiner, öka medvetenheten och göra mer genomtänkta inköp framöver.

– På senare år har kunskapen kring kemikalier ökat och vi är idag medvetna om riskerna på ett annat sätt än tidigare. En sådan här tillsyn hoppas vi ska resultera i att barnens exponering för kemikalier minskas samt att förskolorna aktivt arbetar med dessa frågor, säger Veronica Cederlund, häloskyddschef.

Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har påbörjat ett projekt som fokuserar på att öka kunskapen om kemikalier samt se till så att barn inte kommer i kontakt med leksaker och andra föremål som innehåller skadliga kemikalier i förskolemiljön. Som ett led i detta projekt kommer tillsyn av förskolor i Norrköpings kommun att påbörjas i februari 2016. Då detta är ett omfattande arbete kommer inte alla förskolor att hinna få tillsyn i år.

Upplysningar:
Lizette Eriksson
Titel: miljö- och hälsoskyddsinspektör (operativt ansvarig)
Telefon: 011-15 39 31

Veronica Cederlund
Titel: hälsoskyddschef
Telefon: 011-15 63 82
__________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!