Länsstyrelsen i Kronobergs län

Tillsyn av vattenkraftverk och rensningsföretag i länet

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2013 13:00 CEST

Länsstyrelsen kommer under tillsynsveckan (v16) genomföra tillsyn på vattenkraftverk och rensningsföretag i länet. Tillsynen ska kontrollera att verksamhetsutövare följer sina tillstånd och underhåller anläggningen för att undvika skador på miljön och människor.

Vad är syftet med tillsynen?
- Med tillsynsbesöken vill vi tillse att verksamhetsutövare följer och förstår miljöbalkens bestämmelser och gällande tillstånd. Verksamheten ska också vidta den miljöhänsyn som behövs för den verksamheten, säger Jan Grosen, funktionsledare för vattenvårdsfunktionen på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverksamheter och vattenanläggningar. Exempel på vattenverksamhet är åtgärder som antingen syftar till att ändra vattnets djup eller läge, avvattna mark, leda bort grundvatten eller öka grundvattenmängden.  Även åtgärder i vattenområden som uppförande, ändring, lagning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden samt fyllning i vattenområden är exempel på vattenverksamhet.

- Vid tillsynsbesöken kommer vi bland annat kontrollera att genomförd eller pågående verksamhet stämmer överens med gällande tillstånd och bestämmelser. Huvudfokus kommer ligga på vattenkraftverk samt rensning av vattendrag, avslutar Jan.


För mer information, kontakta:

Jan Grosen, funktionsledare vattenvårdsfunktionen
010- 223 7180
Jan.grosen@lansstyrelsen.se


FAKTA:
Tillsyn innebär att granskning genomförs för att se om lagar och regler efterföljs i verksamheter. Syftet är att medborgare ska kunna vara säkra på att de lagar som har beslutats av riksdagen också följs, och att reglerna är lika för alla. På Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar omkring 50 personer med tillsyn inom ca 25 olika områden. Under 2013 genomför Länsstyrelsen i Kronobergs län en samordnad tillsynsvecka där närmare ett 80-tal tillsynsbesök genomförs.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se