Skatteverket

Tilltron till skattekontrollen minskar bland svenska företag

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 10:51 CEST

Endast 33 procent av företagen tror att Skatteverket skulle upptäcka om företaget skattefuskade, visar en ny enkät från Skatteverket. Det är klart färre än vid förra undersökningen, då siffran hamnade på 47 procent.

Enkäten genomfördes under hösten 2003 och omfattar totalt 3 000 företag i en rad olika branscher i hela landet. Undersökningen avser företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och myndigheternas kontroll.

- Men svaren i undersökningen är tyvärr ofta svårtolkade, eftersom fler företag än vid tidigare undersökningar svarat att de inte vet eller utelämnat svaret helt och hållet, säger Mikael Pyka, utredare vid Skatteverkets huvudkontor.

Företag i byggbranschen och inom person- och godstransporter anser sig i större utsträckning än andra branscher vara utsatta för konkurrens från skattefuskande företag, 42 respektive 36 procent.

Totalt 54 procent av företagen uppger att de har förtroende för Skatteverket. Detta är ett bättre resultat än för myndigheter i allmänhet, som endast 37 procent av företagen uppger sig ha förtroende för.

- Företagens förtroende för skatteförvaltningen är stabilt jämfört med tidigare undersökningar under de senaste åren. Då har siffran pejlat mellan drygt 50 och 60 procent, säger Mikael Pyka.

Utredare Mikael Pyka
Direkttel: 08-764 96 40

Pressekreterare Björn Tennholt
Direkttel: 08-764 87 69

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring och bouppteckningar och är dessutom chefsmyndighet för kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.skatteverket.se