Svenska Spel

Tillväxt i intäkter, resultat och rörelsemarginal

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 15:11 CET

– Under 2015 visade vi på styrkan i vår strategi Upplevelse genom Ansvar. Efter en förväntad nedgång i intäkter 2014 då obligatorisk registrering av spel infördes, ser vi nu tillväxt. Såväl intäkter som resultat och lönsamhet förbättras. Svenska Spel står väl rustat för den kommande omregleringen av spelmarknaden, säger Lennart Käll, vd Svenska Spel.

Svenska Spels resultat efter finansiella poster och skatt för 2015 blev 4 803 miljoner kronor, en ökning med 41 miljoner kronor (0,9 %) jämfört med 2014. Rörelsemarginalen uppgick till 22,6 %, vilket är över ägarens finansiella mål.

Viktiga händelser och nyckeltal 2015

 • Ett nytt avtal med Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har tecknats. Avtalet löper över sex år till ett värde av drygt 121 miljoner kronor.
 • Ett nytt avtal med HockeyAllsvenskan har tecknats. Avtalet löper över sex år till ett värde av drygt 50 miljoner kronor.
 • Dagens system och automater för produkten Vegas har nått sin tekniska livslängd. Beslut taget om att genomföra ersättningsinvestering.
 • Ett nytt avtal har tecknats med Svenska Handbollförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 30 miljoner kronor.

Fjärde kvartalet oktober - december 2015

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 426 MSEK (2 389), en ökning med 1,6 %
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 245 MSEK (1 246), en minskning med 0,1 %
 • Kvartalets resultat för koncernen uppgick till 1 246 MSEK (1 258), en minskning med 0,9 %
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,3 % (22,2).
 • Nöjd-kund-index uppgick till 69 (70).
 • Svenska Spel har högst imagevärde i spelbranschen, 62 % (64).
 • Spelansvarsimage uppgick till 54 % (56).

Perioden januari - december 2015

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 961 MSEK (8 941), en ökning med 0,2 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 791 MSEK (4 705), en ökning med 1,8 %.
 • Periodens resultat för koncernen uppgick till 4 803 MSEK (4 763), en ökning med 0,9 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,6 % (22,2).

Bokslutskommuniké januari-december 2015 bifogas detta pressmeddelande.

Svenska Spels årsstämma hålls i Visby den 27 april 2016, kl 11:00.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Andreas Jerat, presschef Svenska Spel tel. 0700-87 46 94

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se