Teknikföretagen

Tillväxt i lugnare tempo 2011

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 09:00 CET

– Teknikindustrin expanderar kraftigt 2010 på flera för svensk industri viktiga marknader. Det är inte bara i länder med stark ekonomisk utveckling som Kina och Brasilien som produktionen växer kraftigt. Även i Tyskland och USA ökar teknikindustrin med 10 procent eller mer, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

Prognosen för nästa år är att teknikföretag i Sverige väntas öka produktionen med ytterligare uppemot 10 procent. Detta är en något lägre ökning än i år då ökningen bedöms bli 12 procent. Det är främst personbilsindustrin och insatsvaror som förväntas öka i något långsammare takt än i år. Tunga lastbilar väntas bli den del av bilindustrin som ökar mest 2011. Bilindustrin ökar i år sammantaget med cirka 40 procent efter fallet på nära 50 procent i fjol. Trots detta kraftiga lyft, hamnar produktionsnivån ändå betydligt lägre än före fallet. Nästa år förutses en ökning i storleksordningen 30 procent.

Uppgången i bilindustrin påverkar många metallvaruföretag och andra underleverantörer positivt. Maskinindustrin som vände uppåt jämförelsevis sent bedöms få upp farten ytterligare något under 2011. Tele- och elektronikproduktionen i Sverige blir däremot lägre nästa år som en följd av i år genomförda omstruktureringar.

– Vi har tidigare konstaterat att flertalet svenska teknikföretag när det gäller orderingång och produktion, varit i en särskilt positiv fas i konjunkturen. Idag kan vi notera att även vår del av arbetsmarknaden är i motsvarande läge då produktionsökningarna gjort att många företag åter- och nyanställer medarbetare. Behovet av mer personal bedöms öka under 2011, avslutar Anders Rune.

Prognosen presenteras av Anders Rune på Elmia kl. 10.45 i dag på stora scenen i Hall D.