Svenska Teknik&Designföretagen

Tillväxt men försämrad lönsamhet i teknikkonsultbranschen

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 12:39 CEST

Bild: Omsättningen i branschen

Branschkommunikén är en av Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads-rapporter över branschen för arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggnings-verksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar utveckling och nyckeltal i branschen samt en lista över de 300 största koncernerna i Sverige.

Tillväxten i branschen fortsätter. De 10 600 företagen i branschen omsatte 62,5 miljarder kronor under 2013 och sysselsatte 54 000 medarbetare.

– Vi ser en bransch där omsättningen växer med 3 % mellan 2012 och 2013. Under samma period växte antalet sysselsatta med knappt 4 %, vilket motsvarar en ungefärlig ökning med 2000 personer, säger Anders Persson, tf vd på Svenska Teknik&Designföretagen.

– Dock föll såväl lönsamheten som vinstmarginalerna och rörelsemarginalerna för 2013 jämfört med 2012. Detta beror dels på mindre investeringar i infrastruktur och dels en större andel offentliga beställningar än privata inom byggsektorn, vilket leder till prispress, säger Anders Persson.

Av de 62,5 miljarder kronorna representerade ca 8 miljarder och 8 200 medarbetare svenska koncerners verksamhet utomlands. Så i Sverige omsätter branschen lite drygt 54 miljarder kronor och sysselsätter omkring 46 000 medarbetare. Sweco, Semcon och ÅF står för lejonparten av den utländska verksamheten.
 
Några nyckeltal för 2013 (2012 års Branschkommuniké):
• Branschen omsatte 62,5 mdr kr (60 mdr kr)
• Branschen består av ca 10 600 företag
• Sammanlagt hade företagen 54 000 anställda
• Omsättningen per anställd var 1 157 kkr (1 188 kkr)
• Den genomsnittliga vinstmarginalen för hela branschen var 9,0 % (11,3 %)
• Rörelsemarginalen för hela branschen var 7,6 % (8,5 %)
• Vinstmarginalen för de 300 största företagen var 6,0 % (7,6 %)
• Rörelsemarginalen för de 300 största företagen var 6,6 % (8,2 %)

För ytterligare information:
Anders Persson, tf vd Svenska Teknik&Designföretagen: 08 - 762 69 17

För att läsa hela rapporten, gå till:
www.std.se/paverkan-o-utveckling/paverkan/marknadsinformation/branschkommuniken

 

 

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 715 företag med cirka 35.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se