Folkpartiet

Tillväxtagenda för Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 12:16 CEST

- Sjukpensionsbomben måste desarmeras! Ett av de större hoten mot vår långsiktiga ekonomiska utveckling är dagens massöverföring av långtids-sjukskrivna till sjukpension.

Det sade Karin Pilsäter, folkpartiets ekonomiske talesman, i samband med att hon presenterade folkpartiets ekonomisk-politiska motion på tisdagen.

- Avskaffa förmögenhetsskatten, den är ett stort hinder för företagande i Sverige. Det är redan rea på svenska företag, bolagsskatten ska inte sänkas som eftergift åt utländska ägare och svensk storfinans, fortsätter Pilsäter .

- Inom 30 år går vi från att vara 3 till 2 vuxna per pensionär. Det är den verkliga utmaningen - inte att övervintra konjunkturen. Sverige behöver varaktigt bättre tillväxt. Vi utfärdar därför redan nu två vallöften inför
2006: Fler ska jobba och statsskulden ska vara lägre.

Fler ska jobba. Därför behövs en ny arbetsmarknadspolitik: jobb istället för bidrag. Riv AMS och inför jobb- och utvecklingsgaranti. Den som är arbetslös ska hänvisas till "jobbkontor" istället för socialkontoret. Vi sätter upp ett nytt mål - minst 60 % sysselsatta i varje stadsdel. Människor måste snabbare ut och vara längre kvar på arbetsmarknaden, genom effektivare studier, ändringar i arbetsrätt och avtalsförsäkringar.

Fler ska vara på jobbet. Stopp för massöverföring till sjukpension, uppstramning av rätten att sjukskriva, rehabiliteringsgaranti, vårdgaranti och en verklig finansiell samordning mellan försäkringskassan och vården. Ny modell för att låta landstinget ansvara för 1/5 av sjukskrivningskostnaderna.

Fler företag ska starta och växa - i Sverige! Sänk skatten på företagare och riskkapital, men nej till sänkt bolagsskatt. Avskaffa förmögenhets-skatten. Kriminalisera karteller, minskat krångel och regleringar, öppna offentliga sektorn, nej till tredje sjuklöneveckan.

Statsskulden ska minska
Vi utlovar en ansvarsfull budgetpolitik med en budgetmarginal som räcker för det oförutsedda. Balans i statens finanser är ett nytt mål för budgetpolitiken.

Folkpartiet sänker skatter med 34,2 miljarder och genomför satsningar på 8,8 miljarder. Statens eget sparande blir 3 miljarder bättre, jämfört med regeringens budget för 2004.

- Euroomröstningen är över. Det blev nej och det måste respekteras. Nu är det dags att gå från nej till ja - ja till förändring, ja till tillväxtreformer.

- Får vi fart på jobb och företagande i Sverige, kan vi desarmera sjukpensions-bomben och kan vi föra en ansvarsfull budgetpolitik då kan vi också klara att långsiktigt finansiera och förbättra den offentligt finansierade välfärden. Vår tillväxtagenda tar vi med oss till de kommande tillväxt-samtalen, sade Karin Pilsäter (fp).

Motionen finns att läsa på folkpartiets hemsida www.folkpartiet.se. Pdf-fil finns att ladda ner på denna länk: http://www.folkpartiet.se/fp/pdf/ek_pol_motion.pdf

Karin Pilsäter
Riksdagsledamot (fp)
0708 - 78 87 98

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se