Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)

Tillväxtens mysterier

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 09:49 CET

I vilka länder, och under vilka samhällsförhållanden, kommer tillväxtfrämjande reformer till stånd? I den nu till svenska översatta boken Tillväxtens mysterier (”The Mystery of Economic Growth”) söker ekonomen Helpman rötterna till tillväxtens drivkrafter.

De avgörande faktorerna för tillväxt är inkomsternas fördelning, sociala strukturer och politiska institutioner. Helpman menar att om vi lyckas lösa den ekonomiska tillväxtens mysterier så kan vi skapa politiska strategier som är i stånd att låta de allra fattigaste länderna utvecklas i riktning mot en hållbar tillväxt.

”För den ekonomiskt oinvigde erbjuder boken en spännande sammanfattning av forskningen kring ett av samhällsvetenskapens, och mänsklighetens, viktigaste problem, säger Torsten Persson, professor vid Institutet för Internationella Studier, om Tillväxtens mysterier.

Elhanan Helpman är en av vår tids främsta ekonomer, född i det tidigare Sovjetunionen, israelisk medborgare och nu verksam vid Harvard University. Hans vetenskapliga författargärning är diger och av imponerande djup och analys.


För recensionsexemplar: Kajsa Thunholm 08-507 025 72, 070-367 65 90, kajsa.thunholm@sns.se.

Tillväxtens mysterier
Orig. titel: The Mystery of Economic Growth. Övers.: Ingemar Karlsson
SNS Förlag, 198 sidor.