Dr Björn Bragée - Bragée kliniker

Tillväxtverket satsar på mobil-app för forskningspatienter

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 15:40 CET

Idag får kliniker och sjukhus söka i sina journalregister eller annonsera i tidningar för att finna intresserade till nya projekt. Det är omständligt och ofta dyrt, och man missar många patienter som är intresserade av att pröva helt nya alternativ till sina behandlingar, och också personligen bidra till den medicinska utvecklingen.

Med den nya sajten ”forskningspatient.se”  skall patienten i stället kunna anmäla sig för att få personliga nyheter och information om olika studier direkt hem i mail-lådan. Målet är att tiotusentals patienter skall finna hemsidan intressant och att fler kliniker skall ansluta sig för att hålla kontakten med forskningföretagen och patienterna.  

Det är den första satsningen i sitt slag, och Tillväxtverket  hoppas att den skall bidra till fler ekonomisk hållbara företag och en utveckling av innovationer i sektorn. Uppdragsforskning har minskat i Sverige från 500 ansökningar år 2000 till 320 senaste året, samtidigt som fältet ökar starkt i omvärlden.

__

Mer information Dr Björn Bragée, tel 0708 99 3145, bjorn@bragee.se

 

Om Medect Clinical Trials

Vi bedriver läkemedelsforskning på uppdrag av tillverkare eller andra forskningsföretag. Vi samarbetar nära med Bragée smärtcentrum och har genomfört ett tjugotal studier kring nya läkemedel mot smärta senaste tre åren. Alla sådana studier godkänns av läkemedelsverk och regional etisk kommitté. www.bragee.se

Om Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. www.tillvaxtverket.se