PREERA

Tillväxtverket, Stiftelsen för strategisk forskning & KK-stiftelsen; vad händer nu?

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 14:30 CEST

Kan förklaringen finnas i ”Överdos” eller ”feldosering” av styrning?

Det är ingen djärv gissning att många svenska myndigheter just nu ser över och säkert också ökar antalet regler och policys som medarbetarna förväntas följa. Men leder en ny injektion av styrning verkligen till bättre resultat? Efter händelserna på Tillväxtverket, Stiftelsen för strategisk forskning och KK-stiftelsen finns risken att det enkla bondförnuftet inte längre får bestämma vad som är rimligt eller orimligt på våra statliga verk och myndigheter. Vi ersätter den viktiga bedömningsförmågan med regler och tror att vi löst problemet. Det menar Johan Åkesson adjunkt på Handelshögskolan i Göteborg och konsult på Preera.

- Vi har otydliga regler och behöver se över våra policys. Det är ord som myndighetspersonerna använder när de brister i att ta enkla och förnuftiga beslut som exempelvis lämpligheten i att fira chefers 50-årsdag på myndighetens bekostnad , säger Johan Åkesson på managementkonsultföretaget Preera.

- Man kan inte alltid säga ”Vi ska se över regelverket, våra policies”. Om alla möjliga situationer som kan tänkas uppkomma skall hanteras av policies blir det definitivt överdos. Det måste finnas ett sunt förnuft och när detta brister, som kanske en del exempel i media på senare tid visat, ligger inte problemet i reglerna utan hos ledningens bedömningsförmåga.

Problemet bör kanske därför inte lösas med mer styrning utan med mer koordinerad styrning. Det viktiga är att det finns en samstämmighet mellan styrmedlen, att de strävar i samma riktning. Idag är det lätt att det ökade antalet styrmedel, exempelvis mer uppföljning och satsningar på kultur och värdegrund snarare uppfattas som förvirrande av medarbetarna.

 - I slutändan gäller att vi vill ha effektiva myndigheter och verk som skapar nytta för medborgarna men ökad styrning riskerar att skapa rädda verksamheter där regelefterlevnad blir viktigare än syftet med verksamheten i sig.

Ek. lic Johan Åkesson är verksam vid Handelshögskolan i Göteborg, där han vid sidan av sin forskning är kursansvarig lärare för ekonomistyrningskurser.  Johan är en uppskattad föreläsare och har, i sin roll som konsult på Preera, drivit utvecklingsprogram för ledningsgrupper och controllers i flera av Sveriges största företag, myndigheter och kommuner. Under detta frukostseminarium berättar Johan bl.a. om ett pågående forskningsprojekt som handlar om kartläggning av utmaningar vid användning av olika styrmedel i offentliga verksamheter.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med styrningsfrågor inom offentlig sektor. Frukost från 07:30, Myntkabinettet, Slottsbacken 6. Anmälan skickas till nyautmaningar@preera.se.

Preera är inget vanligt managementkonsultföretag. Vi har inte våra rötter på andra sidan Atlanten. Vi är inte världsomspännande än, men har ambitioner att bli det. Vi har en annan syn på människan. Vi har en annan syn på ledarskap. Vi har en annan syn på förändring. Vi hjälper företag och organisationer att möta vår tids utmaningar på ett sätt som ingen annan gör.

Preera grundades 1997 och består idag av 45 managementkonsulter i Stockholm och Göteborg. Vi är en av initiativtagarna till The Transformation Alliance, den grupp av oberoende managementkonsultföretag i sex europeiska länder som liksom vi har en annan syn än branschen i övrigt på framgångsrikt förändringsarbete.

Ytterligare information om Preera finns på www.preera.se.