Folksam

Tillverkarna av värmepumpar struntar i kvaliteten

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 09:32 CET

De senaste åtta åren har kvaliteten på nytillverkade värmepumpar försämrats avsevärt. Folksam har fört statistik över värmepumpskador sedan 1999 och idag presenteras siffrorna för 2008*. De visar att försämringen fortsätter – under 2008 skadeanmäldes drygt 8500 värmepumpar varav hela 77 procent är mindre än fem år gamla. En anledning är att tillverkarna prioriterar billiga komponenter framför kvalitet.
– Det är en orimligt hög andel skador för så pass nya och dyra produkter, som beror på att tillverkarna gör avkall på kvaliteten. Vi hade hoppats att branschen skulle jobba för att vända utvecklingen, men den har snarare gått bakåt än framåt. Man kan inte låta bli att undra var det ska sluta, säger Jan Snaar, miljöchef Folksam.

Andelen nya värmepumpar, mindre än fem år gamla, som skadeanmäls till försäkringsbolagen har ökat från 50 till 77 procent mellan 2001 och 2008. Bara under senaste mätperioden, 2007-2008, har andelen ökat med fyra procentenheter.

Försäkringsbolagens sammanlagda kostnader för skador på nya värmepumpar 1999-2008 har nu nått en halv miljard kronor. Totalt har drygt 47 000 värmepumpar skadeanmälts under perioden. Att nya värmepumpar allt oftare går sönder innebär också en stor kostnad för villaägarna. Uppskattningsvis handlar det om 165 miljoner kronor i direkta kostnader i form av självrisk och avskrivningar.

– Frågan till branschen är om det är rimligt att en så stor andel av skadeanmälningarna rör nya värmepumpar. Det är särskilt relevant när det gäller bergvärme, som är en stor investering för villaägare, med en kostnad på uppåt 200 000 kronor för köp och installation, säger Jan Snaar.

75 procent av de bergvärmepumpar som skadeanmäls är mindre än fem år gamla. För den billigare produkten luft/luft-värmepumpar är siffran hela 92 procent och för luft/vatten-värmepumpar 88 procent. Frånluftspumpar är den enda kategori som blivit mer skadefri efter hand. Där är andelen nya pumpar som skadeanmäls 47 procent.

– Av statistiken kan man utläsa att flera produkter har seriefel. Jakten på billiga komponenter är en viktig anledning till att kvaliteten försämrats så pass mycket. Det är dags för branschen att ta sitt ansvar och prioritera kvalitet framför att köpa billiga men dåliga komponenter, avslutar Jan Snaar.

För aktuella listor över skador, se bilagor.

* Folksams listor över mest skadade värmepumpar baseras på bolagets egen skadestatistik. Den ligger till grund för en uppskattning av hur skadebilden ser ut för hela försäkringsbranschen. Listorna över antal skador kan inte ta hänsyn till hur många värmepumpar av varje redovisat slag som sålts, eftersom säljstatistiken hemlighålls av tillverkarna.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01
Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se