Timrå kommun

Timrå kommun och MittSverige Vatten stärker vatten- och avloppsfrågorna

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 11:02 CET

Timrå kommun och MittSverige Vatten har gett WSP Samhällsbyggnad uppdraget att ta fram en ny vatten- och avloppsplan (VA-planen) för Timrå. Under november månad startar konsulten arbetet och det väntas vara klart i maj 2011. Planen ska ingå i översiktsplanen som kommunfullmäktige antar.

- Tanken med projektet är att ta fram en VA-plan för Timrå kommun där både frågor inom och utom det kommunala verksamhetsområdet behandlas, liksom strategiska vägval och prioriteringsgrunder, säger Stefan Grundström, ekolog på Timrå kommun.

I och med arbetet med en ny översiktsplan har frågor om nya bostads- och fritidshusområden med tillhörande vatten- och avloppsanläggningar blivit aktuella. De senare åren har reglerna kring enskilda avlopp skärpts med nya allmänna råd och regelverket kring allmänna vattentjänster ändrats i och med att vattentjänstlagen ersattes med lagen om allmänna vattentjänster.

Samtidigt har ett nytt regelverk (vattendirektivet) och nya myndigheter runt förvaltningen av våra sjöar, vattendrag, grundvattenförekomster och havet sett sitt ljus. Det kommer att leda till mer och mer komplicerade ärenden rörande vatten- och avloppsfrågor i kommunen, både i direkta avloppsärenden och vid förhandsbesked och planändringsärenden.

Länsstyrelsen har också i samråd angående planändringar börjat ställa krav på att Timrå kommun ska behandla vatten- och avloppsfrågorna i ett större sammanhang.

Även i tillsynen av de kommunala reningsverken ställs krav på ett gott underlag och tydliga prioriteringar av underhåll och åtgärder. Timrå kommun och MittSverige Vatten ser därför behovet av en väl strukturerad handlingsplan för vatten- och avloppsfrågorna

- Vatten- och avloppsplanering är nödvändig för att leva upp till kommunens mål om en attraktiv boendemiljö i kommunen, säger Stefan Grundström.

WSP har gjort liknande uppdrag åt flera av kommunerna runt Mälaren och när VA-planen är klar ska den ut på samråd till alla berörda.

Ytterligare information:
Stefan Grundström, miljö- och byggkontoret, telefonnummer: 060-16 33 72