Timrå kommun

Timrå och Härmösand gör gemensam sak i frågan om rikskombiterminal

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:13 CET

En rikskombiterminal med ett upptagningsområde från Gävle till Umeå skall etableras i regionen. Banverket har konstaterat att den kombiterminal som idag finns i Sundsvall inte klarar av att möta det ökade transportbehovet. Kommunalstyrelsens ordföranden och 2:e vice ordföranden i Timrå och Härnösand; Ewa Lindstrand, Sig-Britt Ahl, Lars-Erik Nordin samt Jonny Lundin har nu i en gemensam skrivelse till Infrastrukturminister Åsa Torstensson engagerat sig i frågan om var en ny rikskombiterminal ska etableras.

Regionens kombiterminal, som ska användas för omlastning av enhetsgods mellan främst järnväg och bil, behöver omlokaliseras till ett område med stora expansionsmöjligheter och goda kopplingar till större vägnät, samt hamn.Banverket har gjort en idéstudie som redovisar ett tiotal lägen i Sundsvall- Timrådistriktet. Två av alternativen Torsboda och Tunadalshamnen kommer att utredas ytterligare i en ny förstudie. Torsbodalternativet, som redan har en bangård med tre 750 meters spår och stora exploateringsområden samt anslutning till Söråkers hamn och Midlanda flygplats, uppfyllde alla grundkrav och visade sig vara mycket lämpligt för etablering av en rikskombiterminal.

I en konsultrapport som Länsstyrelsen upphandlat pekas, i motsats till Banverkets idéstudie, istället Tunadalshamnen ut som den allra rimligaste lokaliseringen av en ny kombiterminal. Kommunalstyrelsens ordföranden och 2:e vice ordföranden i både Timrå och Härnösand; Ewa Lindstrand(s), Sig-Britt Ahl (s), Lars-Erik Nordin (c) samt Jonny Lundin (c) har nu i en skrivelse till Infrastrukturminister Åsa Torstensson påpekat att det finns brister i Länsstyrelsens rapport " I den saknas ett antal väsentliga underlag och fakta" kan man bland annat läsa i skrivelsen. De anser också att det är viktigt att "den nya kombiterminalens lokalisering allsidigt måste belysas inom ramen för den förstudie som Banverket inlett".

- Ska man fatta ett sådant här viktigt beslut tycker vi att det är självklart att det görs med rätt faktaunderlag, säger Ewa Lindstrand. Vi vill med den här skrivelsen uppmärksamma att det krävs en allsidig utredning som kan resultera i en, för näringslivet, optimal lokalisering av rikskombiterminalen.

Skrivelsen överlämnades personligen till statsrådet Åsa Torstensson då hon besökte länet den 27 november.