Stockholms Akademiska Forum

Tina Acketoft (FP) i Heta stolen: Vilken utbildningspolitik vill Folkpartiet driva?

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 10:03 CEST

Vilka krav bör ställas på den högre utbildningen? Bildning eller utbildning – hur ska högskolorna leva upp till näringslivets förväntningar? Hur lösa samhällets kompetensbehov – används högskolesektorns resurser på rätt sätt? Hur ska svenska högskolor konkurrera med internationell talang? Är det rätt väg med studieavgifter för icke-europeiska studenter?

Se Tina Acketoft (FP) frågas ut i Heta stolen om vilken utbildnings- och forskningspolitik Folkpartiet vill driva. Moderator: Willy Silberstein. Stockholms Akademiska Forum är ett samarbete mellan Stockholms högskolor och Stockholms stad i syfte att stärka Stockholm som kunskapshuvudstad. Stockholms Akademiska Forum ägs av 19 högskolor och Stockholms stad. Vår centrala roll är att vara en samlande arena för högskolorna och regionens aktörer. Vi skapar nätverk och sprider kunskap och inspiration.