Diskrimineringsombudsmannen

Tingsrätten friar Vetlanda kommun

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 17:14 CEST

DO har stämt Vetlanda kommun bl.a. för att inte ha utrett och stoppat trakasserier och kränkningar av två romska barn i skolan. Men Eksjö tingsrätt ogillar stämningen och friar kommunen.

Tingsrätten anser att det inte finns tillräckliga bevis för att barnen utsatts för trakasserier.

Tingsrätten anser också att skolan gjort tillräckligt för att utreda och vidta åtgärder när lärarna fått veta att trakasserier och kränkningar ägt rum, samt att man haft en godkänd likabehandlingsplan.

Tingsrätten tycker inte heller att det var diskriminering när skolan inte kunde erbjuda barnen modersmålsundervisning i romani.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna förklarar att barnens och familjens berättelser vägt tungt för DO:s beslut att stämma kommunen, och att det är domstolens sak att värdera bevisningen.

– Vi har känt till att skolan till viss del haft en annan syn på vad som faktiskt skett. Samtidigt står det klart att ord som ”tattare” och ”zigenare” haglat över barnen. Rektorn uppgav under rättegången att han själv har hört det flera gånger.

Katri Linna menar att kravet på skolans förebyggande arbete måste vara mer långtgående än vad tingsrätten kommit fram till.

– En trygg skolgång är en förutsättning för delaktighet i samhället. Här är alla överens om att barnen fått höra tillmälen som ”tattare” och ”zigenare”. Det borde ha räckt för att skolan skulle ha utrett hur barnens situation sett ut i stort. Man borde också ha dokumenterat de åtgärder man vidtagit.

Enligt den gamla lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, som är tillämplig i detta fall, måste påstådda trakasserier och kränkningar från elevers sida bevisas fullt ut.

– Enligt den nya diskrimineringslagen räcker det att man påtalar trakasserier för att skolans utredningsskyldighet ska slå till.

För mer information, kontakta DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.